Evia Top: Μπουραντάς: Είναι άδικο να μας κατηγορούν για αδιαφορία και κωλυσιεργία

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Μπουραντάς: Είναι άδικο να μας κατηγορούν για αδιαφορία και κωλυσιεργία

Γιώργος Μπουραντάς (δημοτικός σύμβουλος): Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Έξω Παναγίτσας και ο Πρόεδρος του λίγες μέρες  πριν τις δημοτικές εκλογές παίρνουν θέση στη προεκλογική αναμέτρηση, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να καταψηφίσουν
την παρούσα δημοτική αρχή Παγώνη, διότι εντελώς αυθαίρετα και εσφαλμένα, υποστηρίζουν ότι υπάρχει εμπλοκή στην υπόθεση της ολοκλήρωσης της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως της Συνοικίας Η΄ Χαλκίδας, με ευθύνη του Δήμου. Κατέληξαν, δε στο συμπέρασμα αυτό, καθώς εντελώς αυθαίρετα είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους να θέσουν στο Δήμο χρονικό όριο για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης ολοκλήρωσης της πράξης εφαρμογής, τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019. Με την στάση τους, όμως, ευνοούν, απροκάλυπτα, αντίπαλους δημοτικούς συνδυασμούς, των οποίων οι επικεφαλής μαζί με άλλους δημοτικούς συμβούλους ήταν συνυπεύθυνοι για την στασιμότητα της υπόθεσης όλα αυτά τα χρόνια, ως μέλη προηγούμενων δημοτικών αρχών.
Η στάση του Συλλόγου της Έξω Παναγίτσας είναι άδικη απέναντι στη Δημοτική Αρχή Παγώνη, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τους αγώνες που δώσαμε μαζί από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Υπουργείο, για την προώθηση και θεσμοθέτηση της αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Συνοικίας Η΄, που εκκρεμούσε από το 1993.
Είναι άδικο να μας κατηγορούν για αδιαφορία και κωλυσιεργία σε σχέση με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής, διότι από 13-11-2018 που το Υπουργείο, μετά από συνεχόμενα αιτήματά μας, διαβίβασε τα εγκεκριμένα διαγράμματα της Αναθεώρησης σε αναλογική μορφή (raster), η υπηρεσία εργάζεται για να προσδιορίσει επακριβώς τις εργασίες με τον προϋπολογισμό τους, που υπολείπονται από την αρχική σύμβαση που ολοκληρώθηκε για να ανατεθούν εκ νέου με τις νέες διαδικασίες που προβλέπονται.
Η Υπηρεσία Δόμησης προχώρησε σε έλεγχο των ρυμοτομικών γραμμών των διαγραμμάτων σε σχέση με την ανάρτηση του έτους 2013 προκειμένου να διορθωθούν οι μεταβολές που προέκυψαν στο Υπουργείο.
Με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της μελέτης που είχε ανατεθεί αρχικά το 2001 και επεκτάθηκε περαιτέρω με την έγκριση τεσσάρων Συγκριτικών πινάκων και δύο συμπληρωματικών Συμβάσεων από τα τότε δημοτικά συμβούλια, περαιώθηκε σημαντικό τμήμα του Β’ κεφαλαίου της Πράξης εφαρμογής. Συγκεκριμένα με τις παραπάνω συμβάσεις πέραν των υπολοίπων εργασιών, ολοκληρώθηκε το σύνολο του οριζοντιογραφικού υπολογισμού όλων των αξονοδιασταυρώσεων και σε ποσοστό περίπου 50% του συνόλου της υψομετρικής ενημέρωσης των οδών και της σύνταξης των υψομετρικών μελετών.
Από την υπηρεσία ολοκληρώθηκε η αναλυτική προμέτρηση των ποσοτήτων του υπόλοιπου τμήματος του Β’ κεφαλαίου και του Γ’ κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής.
Η παραπάνω εργασία είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη δεδομένης της καταστάσεως που επικρατεί σήμερα σε σχέση με τις ιδιοκτησίες και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις εισφορές. Συνεπώς θα έπρεπε να αποσαφηνιστούν αρκετά ζητήματα σε σχέση με τις κυρωμένες ιδιοκτησίες που δεν επηρεάζονται από την αναθεώρηση, τις κυρωμένες ιδιοκτησίες που επηρεάζονται από την αναθεώρηση, τις ακύρωτες ιδιοκτησίες, κυρωμένες ιδιοκτησίες που προέκυψαν από μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής.
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Υπουργείο, διασαφηνίζονται λεπτομέρειες ως προς τις εισφορές που θα πρέπει να ισχύουν για τις ιδιοκτησίες που εμπλέκονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Σήμερα βρισκόμαστε στην διαδικασία σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και τον τελικό υπολογισμό του προϋπολογισμού τις μελέτης, ώστε να εγκριθεί το τελικό ποσό της μελέτης της πράξεως εφαρμογής και να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Κύρια έγνοια μας είναι να προσδιοριστεί και να κοστολογηθεί με ακρίβεια το αντικείμενο των εργασιών που θα ανατεθεί στον ανάδοχο για να ολοκληρώσει την Πράξη Εφαρμογής, γρήγορα και με το μικρότερο δυνατό κόστος για το Δήμο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η νέα σύμβαση θα εκτελεστεί, χωρίς να έχουμε τα παρατράγουδα του παρελθόντος, όπου η μελέτη ανατέθηκε με σύμβαση το 2001 και έφτασε να ολοκληρωθεί μετά από περίπου 15 χρόνια με πολλαπλάσιο κόστος για το Δήμο από το αρχικό.
Κατανοούμε την ανησυχία και την αγωνία των πολιτών από την πολυετή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Συνοικίας Η΄. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή, ούτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής από την πλευρά του Δήμου. Δουλεύουμε με συνέπεια και προσήλωση στους στόχους που έχουμε θέσει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Η ζωή δεν τελειώνει την ημέρα των εκλογών. Υπάρχει και συνέχεια.