Evia Top: Σύσταση εταιρειών: Ποια έγγραφα ζητά η «Υπηρεσία μιας Στάσης»

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Σύσταση εταιρειών: Ποια έγγραφα ζητά η «Υπηρεσία μιας Στάσης»


Εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προς τις «Υπηρεσίες Μιας Στάσης» για το ποια δικαιολογητικά θα ζητούν από τους επιχειρηματίες. Οι προθεσμίες, η διαδικασία και οι έλεγχοι.

Να μην καθυστερούν ούτε και να ζητούν επιπλέον δικαιολογητικά από όσα εκ του νόμου προβλέπονται για τη σύσταση των επιχειρήσεων, ζητεί από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) με εγκύκλιό του ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Πέραν όμως των στελεχών των ΥΜΣ, με την εγκύκλιο, παρέχεται και ενημέρωση στους επιχειρηματίες, ώστε να προσκομίζουν μόνο τα δικαιολογητικά που προβλέπει το νομικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι Υπηρεσίες μιας Στάσης είναι τα επιμελητήρια και τα συμβολαιογραφικά γραφεία.

Στη σχετική εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης» επισημαίνεται ότι για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4441/2016 (Α΄227) και την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΥΜΣ), η ΓΓΕΠΚ, αναφορικά με τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, προβαίνει στις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4441/2016 και το άρθρο 7 της ΚΥΑ 63577/2018 (Β' 2380) η Υπηρεσία μιας Στάσης, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος σύστασης από τον ενδιαφερόμενο, «ελέγχει την αίτηση καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων, καθώς και την εταιρική σύμβαση/καταστατικό ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ αναφέρεται ότι: «Εφόσον τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, αιτήσεις και νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζονται από τους ιδρυτές ή τον εκπρόσωπό τους είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και των παραρτημάτων της, δεν επιτρέπεται η, καθ' υπέρβαση των διατάξεων αυτών, απαίτηση της ΥΜΣ για συμπλήρωση ή προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών ή αιτήσεων από τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές ή τον εκπρόσωπό τους». Συνεπώς, από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι έλεγχοι νομιμότητας και πληρότητας που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ΥΜΣ, είναι πολύ συγκεκριμένοι και περιορίζονται στους εξής:

Α. Έλεγχος ως προς τη νομιμοποίηση των αιτούντων ιδρυτών ή του εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου.

Β. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλομένων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών.

Γ. Έλεγχος της εταιρικής σύμβασης.

Α. Έλεγχος ως προς τη νομιμοποίηση των αιτούντων ιδρυτών ή του εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου
1η Περίπτωση: Αν ο/οι αιτούντες τη σύσταση είναι οι ίδιοι οι ιδρυτές, τότε η αρμόδια Υπηρεσία μιας Στάσης πραγματοποιεί τον έλεγχο νομιμοποίησής τους αντιπαραβάλλοντας τα στοιχεία της ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του/των ιδρυτών με τα στοιχεία που αναγράφονται στο καταστατικό.

2η Περίπτωση: Αν ο/οι αιτούντες τη σύσταση είναι εξουσιοδοτούμενος/οι να αναλάβουν τη σύσταση της εταιρείας (εταίρος ή τρίτος), όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 63577/2018, ο έλεγχος νομιμοποίησης πραγματοποιείται ως εξής:

α. αντιπαραβολή στοιχείων ταυτότητας ή Διαβατηρίου του εξουσιοδοτούμενου με τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρ. Γ της Υπεύθυνης Δήλωσης-Εξουσιοδότησης των ιδρυτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της ανωτέρω ΚΥΑ

β. Εξέταση έκτασης/ περιεχομένου εξουσιοδότησης.

Β. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλομένων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών

Προκειμένου να γίνει σύσταση Εταιρείας από την ΥΜΣ θα πρέπει να κατατεθεί πλήρης φάκελος από τον ενδιαφερόμενο να συστήσει εταιρεία, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

1. την εταιρική σύμβαση,

2. τα νομιμοποιητικά έγγραφα των ιδρυτών,

3. την υπεύθυνη Δήλωση-Εξουσιοδότηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της ΚΥΑ,

4. τα έντυπα Μ3, Μ6, Μ7 και Μ8,

5. το αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου απαιτείται,

6. το αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα των οφειλόμενων ποσών που απαιτούνται για τη σύσταση,

7. την ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα (εφόσον η εταιρική σύμβαση υπογράφεται από εξουσιοδοτούμενο).

Γ. Έλεγχος της εταιρικής σύμβασης
Ο έλεγχος της εταιρικής σύμβασης περιορίζεται στα εξής:

1. Ως προς τις υπογραφές.

1η περίπτωση: Αν η εταιρική σύμβαση υπογράφεται από τους ίδιους τους ιδρυτές, η ΥΜΣ ελέγχει αν η εταιρική σύμβαση είναι νομίμως υπογεγραμμένη από όλους τους ιδρυτές. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι διαχειριστές της υπό σύσταση εταιρείας που είναι τρίτα πρόσωπα, δεν είναι συμβαλλόμενοι και συνεπώς δεν υπογράφουν την εταιρική σύμβαση.

2η περίπτωση: Αν η εταιρική σύμβαση υπογράφεται από εξουσιοδοτούμενο να προβεί στη σύσταση εταιρείας, τότε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 η εξουσιοδότηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια ΥΜΣ ελέγχει το εν λόγω συμβολαιογραφικό έγγραφο τόσο ως προς την ισχύ του, όσο και ως προς το αν στο περιεχόμενό του γίνεται σαφής αναφορά εξουσιοδότησης για σύσταση εταιρείας.

2. Ως προς το περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης.

Η εταιρική σύμβαση ελέγχεται μόνο ως προς τις διατάξεις που επιφέρουν ακυρότητα της σύστασης, οι οποίες προβλέπονται για κάθε εταιρικό τύπο στην ειδικότερη νομοθεσία.

Σταμάτης Ζησίμου
s.zisimou@euro2day.gr