Evia Top: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 15η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00
μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Έγκριση πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για το έτος 2019, προϋπολογισμού 41.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (επτά υποθέσεις).