Evia Top: Τιτλοποίηση χρεών και νέο μοντέλο προσλήψεων στη ΔΕΗ

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

Τιτλοποίηση χρεών και νέο μοντέλο προσλήψεων στη ΔΕΗ

 
Κατά παρέκκλιση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ, όπου θα συνεχίσουν να υπάγονται οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι,
αλλά σε συμφωνία με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης, θα συνάπτονται πλέον οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των νεοπροσληφθέντων στη ΔΕΗ. Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ που βρίσκεται από χθες σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Η αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το καινούργιο προσωπικό της επιχείρησης, με παράλληλη άρση της μονιμότητάς του, είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, στη συνέντευξη Τύπου της περασμένης εβδομάδας με θέμα το νομοσχέδιο. Όπως είχε αναφέρει τότε ο υπουργός, στις νομοθετικές παρεμβάσεις στην επιχείρηση περιλαμβάνεται επίσης η σύσταση της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, η οποία θα εισηγείται στο Δ.Σ. την πολιτική των προσλήψεων, οι οποίες θα γίνονται επίσης με πιο ευέλικτο τρόπο. Κι αυτό γιατί το ΑΣΕΠ θα έχει πλέον ελεγκτικό ρόλο επί του οριστικού πίνακα προσληπτέων κάθε σχετικής προκήρυξης, ο οποίος θα καταρτίζεται από την ίδια την επιχείρηση. Επίσης, οι αλλαγές αυτές αφορούν και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Με στόχο την ανανέωση του προσωπικού και τη μείωση του μισθολογικού κόστους στον Όμιλο, με το σχέδιο νόμου θεσπίζονται παράλληλα τρία συστήματα κινητικότητας, ξεκινώντας από τις εθελούσιες εξόδους. Όσον αφορά τα προγράμματα αποχωρήσεων, στο κείμενο επισημαίνεται πως οι όροι και τα κριτήριά τους εναπόκεινται στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, χωρίς να γίνεται κάποια περαιτέρω εξειδίκευση. Ωστόσο, αναφέρεται ρητά πως οι απαιτούμενες δαπάνες θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τη ΔΕΗ.

Παράλληλα θεσπίζεται ένα σύστημα εσωτερικής κινητικότητας, στο πλαίσιο του οποίου υπάλληλοι της ΔΕΗ μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες). Επίσης σε εθελοντική βάση υπάλληλοι της επιχείρησης θα μπορούν να μεταφερθούν επίσης σε υπηρεσίες και φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, επιπλέον αναπροσαρμόζεται το μειωμένο τιμολόγιο που τους παρέχει η εταιρεία.

Την ίδια στιγμή στο σχέδιο νόμου υπάρχει ρύθμιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ, αφού πλέον οι Δήμοι καθίστανται εγγυητές για τη δέουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δημοτικών εταιρειών από τις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, ανοίγει νομικά ο δρόμος για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της επιχείρησης, καθώς προβλέπεται δυνατότητα πώλησης των απαιτήσεων της ΔΕΗ (κατ’ αναλογία με τα δάνεια των τραπεζών) από πελάτες με οφειλές. Πιο ευέλικτο γίνεται όμως και το πλαίσιο προμηθειών, το οποίο θα εποπτεύει διευρυμένη Επιτροπή Ελέγχου. Έτσι, η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ θα γίνεται πλέον κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία των δημόσιων συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.

Ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ
Τη μεταβίβαση των συμμετοχών της ΔΕΠΑ σε διακρατικά πρόζεκτ (όπως ο αγωγός IGB) στη νέα εταιρεία ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, στην οποία το Δημόσιο θα διατηρήσει το 65%, προβλέπει το σχέδιο νόμου για την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι δεσμεύσεις δυναμικότητας σε διακρατικά πρότζεκτ θα μείνουν στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, στην περίπτωση της οποίας (όπως και στη ΔΕΠΑ Υποδομών) το Δημόσιο θα πωλήσει το σύνολο των μετοχών (65%) που κατέχει.

Η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων και ΔΕΠΑ Υποδομών θα δημιουργηθούν από τη μερική απόσχιση των αντίστοιχων κλάδων από τη ΔΕΠΑ. Έτσι, στην υφιστάμενη εταιρεία θα παραμείνει ο εμπορικός κλάδος και θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ Εμπορίας. Επίσης, το σχέδιο νόμου επισπεύδει τη διαδικασία για την έναρξη των διαγωνισμών πώλησης των μετοχών του Δημοσίου σε Εμπορίας και Υποδομές, καθώς αναφέρει πως οι διαδικασίες διάθεσης μπορούν να ξεκινήσουν πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης.

Έτσι, στη ΔΕΠΑ Εμπορίας θα διατηρηθούν μεταξύ άλλων η συμμετοχή της ΔΕΠΑ στην ΕΠΑ Αττικής, η εισαγωγή φυσικού αερίου στη χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε LNG) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ, η δραστηριότητα ανεφοδιασμού οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο και η χρήση CNG ή LNG για τελικούς πελάτες. Στη ΔΕΠΑ Υποδομών θα «περάσουν» ανάμεσα σε άλλα οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ στις ΕΔΑ Αττική, Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ), η κυριότητα των δικτύων διανομής, καθώς και το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στη ΔΕΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, στη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων θα μεταβιβασθούν μεταξύ άλλων η συμμετοχή της ΔΕΠΑ στα έργα που αναπτύσσονται από την ΥΑΦΑ «Ποσειδών» (αγωγοί IGI Poseidon και EastMed), καθώς και τα έργα που αναπτύσσονται από την κοινοπραξία ICGB AD (ο αγωγός IGB). Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη.

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Για την έγκαιρη έναρξη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης, βάσει εισήγησης του ΑΔΜΗΕ και της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, με την οποία θα καθορίζεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεων των δύο φορέων για την εφαρμογή του Target Model. Έτσι, η ΡΑΕ θα μπορεί να τους επιβάλλει κυρώσεις, σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος.

Παράλληλα, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας του νυχτερινού τιμολογίου, ενώ επίσης αλλάζει το καθεστώς που διέπει τον προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας ρεύματος, ο οποίος δεν θα είναι πλέον αποκλειστικά η ΔΕΗ, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον για την ανταγωνιστική διαδικασία. Αντίθετα, οι πάροχοι θα είναι εκ περιτροπής και διαδοχικά οι τρεις προμηθευτές με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της αγοράς.

Στο σχέδιο νόμου υπάρχουν επίσης παρεμβάσεις στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκινώντας από την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για ευθύνη εξισορρόπησης σταθμών ΑΠΕ (Priority Dispatch), καθώς από τις αρχές του επόμενου χρόνου θα είναι υπεύθυνοι για τις αποκλίσεις που προκαλούν οι σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος πάνω από 400 KW, που τέθηκαν σε λειτουργία από τις 4 Ιουλίου 2019.

Επίσης, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 1 MW σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (μέχρι ποσοστού 1%), ενώ θεσπίζεται η δυνατότητα απευθείας συμμετοχής μονάδων ΑΠΕ στην αγορά, καθώς και η διαδικασία καθορισμού αποζημίωσης εκτός διαγωνισμών, μέσω της διαδικασίας ατομικών κοινοποιήσεων στην DG Comp, για «πράσινους» σταθμούς ισχύος άνω των 250 MW. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις για «υβριδικές» μονάδες και νομοθετείται η εξόφληση του 90% της ενέργειας που παρήγαγαν υφιστάμενοι σταθμοί ΑΠΕ με feed in premium από την 1η Ιουλίου, καθώς από εκείνη την ημερομηνία και έως την 1η Νοεμβρίου δεν μπορούσαν να τιμολογήσουν την παραγωγή τους.

ΓΕΝΟΠ:Χειρότεροαπό ό,τι περιμέναμε
Την αντίθεση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στις προωθούμενες αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των προσληφθέντων στη ΔΕΗ εξέφρασαν οι εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού οργάνου σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ Γιώργο Αδαμίδη να δηλώνει χαρακτηριστικά για το σχέδιο νόμου: «Είναι χειρότερο από ό,τι περιμέναμε». Ο κ. Αδαμίδης σημείωσε πως δεν θωρακίζονται πλήρως οι νεοπροσλαμβανόμενοι και δημιουργούνται εργαζόμενοι «δύο ταχυτήτων», προσθέτοντας ότι η ΓΕΝΟΠ θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να αποφασίσει σχετικά με τις κινητοποιήσεις της.


 naftemporiki.gr του Κώστα Δεληγιάννη