Evia Top: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής


Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 3η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσεως οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας
2. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικά-οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Προμήθεια καινούριων ελαστικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων» προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ σύμφωνα με την 297/35639/05-11-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης, για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 328.700,00 ευρώ με ΦΠΑ έτους 2018 μέσω των προγραμμάτων Φιλόδημος και και κάλυψης δράσεων πολίτικης προστασίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης – Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Πρσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του Δήμου Χαλκιδέων” προϋπολογισμού 67.996,16 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.” σύμφωνα με την 277/2019 απόφαση Ο.Ε.
6. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου