Evia Top: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/02/2020

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/02/2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 11η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Ορισμός μελών Επιτροπών Διαγωνισμών – Αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α΄), ετήσιας διάρκειας για το έτος 2020
2. Απαλλαγή από άσκηση ενδίκου βοηθήματος.
3. Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης του Λινάρδου Ανάργυρου του Ευαγγέλου κατά της αρ.πρωτ. 2061/2020 αριθμ.9/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων