Evia Top: Ενημερωτικό για τις υπηρεσιακές μεταβολές 2020 -21 των αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Ν. Ευβοίας

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020

Ενημερωτικό για τις υπηρεσιακές μεταβολές 2020 -21 των αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Ν. Ευβοίας


Ενημερωτικό για τις υπηρεσιακές μεταβολές 2020 -21 των αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Ν. Ευβοίας
Εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο «  ΣΕΡΑ »  - ΣΥΝΕΚ
Αλεξίου Ιωάννη, Μαθηματικός M.Sc - τακτικό αιρετό μέλος

Τζελφέ Ανέστη Σωτηρία, Οικ. Οικονομίας M.Ed – Αναπληρωματικό αιρετό μέλος
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ύστερα από την ολοκλήρωση της διενέργειας μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020, το ΠΥΣΔΕ Ευβοίας, μετά και την ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας του νέου ωρολογίου προγράμματος για τα Γυμνάσια και Λύκεια, θα συνεδριάσει για τις οριστικές τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν είναι οι εξής:
         Καθορισμός και ανάρτηση των οργανικών κενών κατά κλάδο και ειδικότητα ανά περιοχή μετάθεσης (άρθρο 14 του ΠΔ 50/96 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Π.∆. 100/97).
         Χαρακτηρισμός οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96 ( εξαιρούνται όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία μετάθεσης», άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α’)).

Περαιτέρω, με την παράγραφο η΄ του άρθρου 63 του ίδιου νόμου (4653/2020)
       καταργήθηκαν  οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010                 
       (ΦΕΚ 71Α’).

         Τοποθετήσεις με την παρακάτω σειρά: 

1.         Οργανικά υπεράριθμοι
Σύμφωνα με το ΠΔ50/96, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ100/97, ο/η εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται υπεράριθμος/η, προηγείται έναντι όλων των υπολοίπων εκπαιδευτικών στην κάλυψη των οργανικών κενών. Ο χαρακτηρισμός ως υπεράριθμου/ης σε αυτή τη φάση, συνεπάγεται την προτεραιότητά του/της στην κάλυψη οργανικών θέσεων για το τρέχον διδακτικό έτος και στην ίδια ομάδα σχολείων με αυτή της οργανικής του θέσης και δεν ακολουθεί τον/την εκπαιδευτικό στα λειτουργικά κενά-πλεονάσματα και στον τρόπο με τον οποίο θα καλύψει το ωράριό του τον Σεπτέμβρη.

Για να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός, κάνοντας χρήση της υπεραριθμίας, να διεκδικήσει οργανικό  κενό όμορης ομάδας σχολείων ( το οποίο βέβαια να μην έχει καλυφθεί από υπεράριθμο/η της οικείας ομάδας σχολείων)  από αυτή που ανήκει οργανικά, θα πρέπει:

α) να μην υπάρχει οργανικό κενό στην «δική του» ομάδα σχολείων.
β) αν υπάρχει οργανικό κενό στην ομάδα του, θα πρέπει να καλυφθεί από άλλον υπεράριθμο εκπαιδευτικό της ίδιας ομάδας.  Σε κάθε περίπτωση προηγούνται οι υπεράριθμοι της οικείας ομάδας σχολείων.

2.         Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία
3.         Αιτούντες/ούσες βελτίωσης – μετατιθέμενοι/ες – ευρισκόμενοι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ

Διευκρινίσεις
1.         Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Η οργανική θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Δεν προβλέπεται, βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου, αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.
2.         Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οι εκ¬παιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.» (Παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013  &  111364/Ε2/03-07-2018/ΥΠΠΕΘ)
Για το λόγο αυτό, οι υπεραριθμίες και τα κενά δεν χαρακτηρίζονται κατά ειδικότητα, αλλά ως ΠΕ04. Δηλαδή αν υπάρχει οργανικά υπεράριθμος κλ.ΠΕ04 μπορεί να διεκδικήσει οργανικό κενό, ανεξάρτητα από το σε ποια ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04 υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα ωρών στη σχολική μονάδα που δίνεται το οργανικό κενό.
Όμως, στους Οριστικούς Πίνακες οργανικών κενών, μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, τα κενά στον κλάδο ΠΕ04 θα χαρακτηρίζονται (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 κλπ) ανάλογα με την ειδικότητα στην οποία υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα ωρών στις σχολικές μονάδες, και οι τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά θα γίνουν κατά ειδικότητα.
3.         Για να προκύψει οργανική θέση απαιτούνται 12 τουλάχιστον ώρες α’ ανάθεσης. Η μείωση ωραρίου των διευθυντών/-τριών, υποδ.ντών/-τριών, τομεαρχών και λοιπών θέσεων ευθύνης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο κάθε εκπαιδευτικός αποτυπώνεται στην οργανική του με πλήρες ωράριο και με ώρες αποκλειστικά Α’ ανάθεσης.
4.         Δήλωση για τοποθέτηση σε οργανική θέση μπορούν να υποβάλουν και όσοι κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι και δεν τοποθετήθηκαν σε νέα κενή οργανική θέση, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν με μετάθεση, ζητούν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.
5.         Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας, μπορεί αν θέλει, εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συγκρινόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση.

6.         Στον υπολογισμό οργανικών κενών δεν λαμβάνονται υπόψη τα κενά που προέρχονται από παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα των μεταθέσεων, αλλά μόνο αυτά που αφορούν σε αυτοδίκαιες παραιτήσεις, τα οποία και είχαν δοθεί για τη διαδικασία των μεταθέσεων. Τυχόν οργανικές που θα προκύψουν θα υπολογιστούν την επόμενη χρονιά.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1.         Όταν αποφασιστεί η έναρξη των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.
2.         Να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας (  https://blogs.sch.gr/dideeyvo/   ) για να ενημερώνεστε για τις προθεσμίες των αιτήσεων.


ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Για οποιαδήποτε απορία είμαστε στη διάθεσή σας.