Evia Top: Χαλκίδα: Επτά προσλήψεις στον ΔΟΑΠΠΕΧ - Από σήμερα οι αιτήσεις

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

Χαλκίδα: Επτά προσλήψεις στον ΔΟΑΠΠΕΧ - Από σήμερα οι αιτήσεις


Tην πρόσληψη επτά  ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με διάρκεια δύο (02) μηνών
ανακοίνωσε ο ΔΟΠΠΑΧ. Συγκεκριμένα :
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Εργατών καθαριότητας 2 μήνες 7
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης (παρ.2 αρθρο 5 του Ν. 2527/1997)
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτάλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 03/06/2020 έως 05/06/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την σχετική αίτησή η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. και να την υποβάλλουν , είτε ηλεκτρονικά στο mail: doappex@hotmail.gr με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, έιτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Οργανισμού (Φαρμακίδου 15, 34100 Χαλκίδα) είτε στο Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. στην Οδό Φαρμακίδου 15