Evia Top: Η πρώτη συνάντηση της νέας σύστασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ευβοίας με τη νέα Δήμαρχο Χαλκιδέων-Τι συζητήθηκε

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Η πρώτη συνάντηση της νέας σύστασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ευβοίας με τη νέα Δήμαρχο Χαλκιδέων-Τι συζητήθηκε


Η πρώτη συνάντηση της νέας σύστασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ευβοίας με τη νέα Δήμαρχο Χαλκιδέων, κα Έλενα Βάκα, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020.
Στη συνάντηση μετείχαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Κων/νος
Λάππας, ο αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Πανταζής, ο γραμματέας κ. Μύρων Σταματόπουλος, το μέλος της Δ.Ε. κα Μαρία Κλουτσινιώτη και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κ. Ιωάννης Κυριάκης.
Κατά τη διάρκεια εκτενούς συζήτησης, τέθηκαν ερωτήματα στη Δήμαρχο σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και για την πορεία των μελετών και των έργων της πόλης και τα επιχειρησιακά προγράμματα του Δήμου.
Η Δήμαρχος, μας ενημέρωσε σχετικά με τις μελέτες, τα τρέχοντα έργα και τον προγραμματισμό νέων έργων και πρωτοβουλιών που αφορούν στο Δήμο Χαλκιδέων. Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ήταν οι εξής:
1. Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας: Αναμένεται, εντός των επόμενων ημερών, η ασφαλτόστρωση και η ολοκλήρωση των πεζοδρομίων της οδού που οδηγεί σε αυτό, ενώ έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αναμένεται το ανεξάρτητο δίκτυο υδροδότησης του. 2. Δημοτική Αγορά Χαλκίδας: Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί
εντός του Αυγούστου 2020. 3. Πράξη εφαρμογής συνοικίας Η’ Χαλκίδας: Η δημοπράτηση της μελέτης
αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών. 4. Παλαιό Κοιμητήριο Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας: Ο χώρος που περικλείεται από την παλαιά περίφραξη είναι χαρακτηρισμένος από την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ως μνημείο. Η Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε πως η αποκατάσταση των ταφικών μνημείων και η ανάπλαση του ανωτέρου χώρου είναι μέσα στα επόμενα σχέδια του Δήμου. 5. Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου: Αναμένεται η δημοπράτηση του έργου 6. Πλημμυρικό φαινόμενο Αγ. Ελεούσας Χαλκίδας: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη
μελέτη για την επίλυση του φαινομένου. 7. Νησίδες επί της οδού Αγγελή Γοβιού: Γίνεται προσπάθεια επανεξέτασης τους. 8. Διδακτήριο ΕΠΑΛ Χαλκίδας: Θα γίνει προσπάθεια να ενταχθεί σε κάποιο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση του. 9. Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης: Η Δήμαρχος, μας ενημέρωσε ότι γνωρίζει τα προβλήματα και αναμένει επικουρικές προτάσεις από εμάς, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. 10. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών: Η Δήμαρχος, δήλωσε ότι άμεσος στόχος της είναι η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό του επιστημονικού προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση των τρεχόντων και μελλοντικών έργων του Δήμου Χαλκιδέων.
ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
α) Πάγια θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι ότι η στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, οφείλει να ακολουθεί την επιστημονική κατάρτιση και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. β) Επιθυμούμε και στηρίζουμε την ορθή συνεργασία μεταξύ συναδέλφων, από όποια θέση υπηρετούν το επάγγελμά μας, με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη. γ) Θέση του Π.Τ./ΤΕΕ Ευβοίας είναι ότι το επιστημονικό δυναμικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων έχει αποδείξει το έργο του, κατά τη διάρκεια της θητείας όλων των Δημοτικών Αρχών μέχρι και σήμερα. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε στην ορθή αξιοποίησή του από τη νέα Δημοτική Αρχή, ώστε να αποδοθούν τα μέγιστα. δ) Ευοίωνη η επικείμενη δημοπράτηση της μελέτης αναθεώρησης της Πράξης Εφαρμογής της συνοικίας Η’ Χαλκίδας, η οποία θα βγάλει από το καθεστώς «ομηρίας» εκατοντάδες συμπολίτες μας και επισημαίνουμε την ανάγκη αναθεώρησης και των ήδη εγκεκριμένων Πράξεων Εφαρμογής, καθώς είναι αδύνατη η εφαρμογή τους. ε) Θεωρούμε ότι η προβλεπόμενη κυκλοφοριακή σύνδεση του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας με τον αστικό ιστό δεν ενδείκνυται προς χρήση και θα επιφέρει μεγαλύτερη δυσκολία στο ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο της περιοχής, αλλά πάνω απ’ όλα στην προσέγγιση του Νοσοκομείου από τους ασθενείς. στ’)Ευεργετική για το δημόσιο συμφέρον, η επικείμενη δημοπράτηση, εντός του Αυγούστου 2020, του συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας και της γειτνιάζουσας πλατείας, η αποκατάσταση της οποίας θα αλλάξει ριζικά την αισθητική και τη λειτουργία της πόλης μας. ζ) Επισημαίνουμε την επικινδυνότητα στη χρήση του διδακτηρίου ΕΠΑΛ της πόλης μας, λόγω μη στατικής επάρκειας. η) Συμφωνούμε στην αναγκαιότητα της άμεσης ανάπλασης και ανάδειξης των ταφικών μνημείων του περιβάλλοντος χώρου του παλαιού Κοιμητηρίου Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας, καθώς αποτελεί σημαντικό μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης μας. θ) Θεωρούμε αναγκαία και προτιθέμεθα να συμμετέχουμε στη διερεύνηση λύσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση και κίνηση των πολιτών, ειδικότερα των ανθρώπων με αναπηρία, εντός του κέντρου της Χαλκίδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, με διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, πεζοδρομήσεις, διαβάσεις πεζών, κ.α..
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας, δήλωσε ότι μπορούμε και επιθυμούμε να προσφέρουμε τη γνώση και την εμπειρία μας, σε τεχνικά θέματα του Δήμου Χαλκιδέων, με στόχο την καλύτερη εικόνα και λειτουργία της πόλης που όλοι ζούμε, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας και πρότεινε ουσιαστική συνεργασία, την οποία και η Δήμαρχος Χαλκιδέων αποδέχθηκε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας
Κων/νος Λάππας