Evia Top: Ο Ψαθάς για τον Βιολογικό καθαρισμό λυμάτων στα Ψαχνά:«Παρουσιάζω με υπερηφάνεια αυτό το έργο»

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Ο Ψαθάς για τον Βιολογικό καθαρισμό λυμάτων στα Ψαχνά:«Παρουσιάζω με υπερηφάνεια αυτό το έργο»

«Ένα μεγάλο έργο υποδομής στον τόπο αποτελεί η αποχέτευση λυμάτων, η οποία αποτελεί το νούμερο ένα, για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας θα ωφεληθεί και το περιβάλλον σίγουρα θα αναβαθμιστεί. Μ’ αυτή τη λογική συντάσσεται και ο Δήμος μας, που
μετά από μακροχρόνιους αγώνες κατάφερε όχι με δανεισμό αλλά με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και Ταμείου Συνοχής να προχωρήσει στην κατασκευή του έργου της Αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Ψαχνών (συμπεριλαμβανομένου του χώρου του Πανεπιστημίου), Καστέλλας και Πολιτικών. Για το Δήμο εγκρίθηκαν για την υλοποίηση
του έργου πλέον των 18.000.000 ευρώ. Αποτελείται από πολλά επιμέρους έργα, τα οποία υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση τα προσεχή χρόνια.

Έτσι Καταφέραμε το βέλτιστο για τους πολίτες και το περιβάλλον και να το αφήσουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.
Αυτός ο στόχος εκτιμήθηκε και από όλες τις υπηρεσίες, που στελεχώνονται από έμπειρο και ικανό επιστημονικό προσωπικό, οι οποίες ασχολήθηκαν διεξοδικά με το θέμα, έλεγξαν τις μελέτες, που περιλαμβάνουν χωροθετήσεις αντλιοστασίων, και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), υπολογισμούς των διατομών σωλήνων και του βάθους τοποθέτησής τους στο έδαφος, παράμετρους που αφορούν την εισροή και εκροή του λύματος, προσέγγισαν και την παραμικρή λεπτομέρεια για να εγκρίνουν την υλοποίηση ενός έργου σύγχρονου,άρτιου και λειτουργικού, όπως επιτάσσει η διεθνής και εθνική νομοθεσία.Αναφορικά με την θέση της ΕΕΛ, αυτή θα πραγματοποιηθεί σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου,έχει μελετηθεί από όλες τις παραμέτρους, με γεωλογικές μελέτες, υδραυλικούς
υπολογισμούς και οτιδήποτε απαιτείται για την άρτια λειτουργία της. Στο χώρο αυτό θα γίνουν έργα οδοποιίας και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Θα κατασκευαστούν γραφεία που θα στεγάζουν το προσωπικό και όλη την μηχανοργάνωση για την
παρακολούθηση του έργου.Οι μικροπολιτικές που ασκούνται λέγοντας ότι ο χώρος της ΕΕΛ , θα μυρίζει από την
πλημμελή επεξεργασία των λυμάτων επ’ ουδενή δεν ευσταθεί. Προφανώς οι συμπολίτες μας έχουν στο μυαλό τους παλιούς εγκαταλελειμμένους και σίγουρα πλημμελώς συντηρημένους βιολογικούς, άλλων πόλεων. Με την υποκατασκευή δική μας ΕΕΛ
υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες επιστήμονες ότι αυτό δεν θα ισχύσει. Σήμερα αντλιοστάσια λειτουργούν εντός των πολεοδομικών ιστών και δίπλα σε κατοικίες και δεν υπάρχει καμία ενόχληση. Τα μηχανήματα εξελίσσονται, πιστοποιούνται αν τηρούνται οι
προδιαγραφές διεθνώς και δίδονται εγγυήσεις εταιρειών. Τέλος δηλώνω ότι με υπερηφάνεια παρουσιάζω αυτό το άρτια επιστημονικό έργο, το οποίο αποτελεί θεμέλιο για ένα καθαρό περιβάλλον.»
Ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων
ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ