Evia Top: Πανελλαδικές: Αίτημα για εισαγωγή μαθητών με αναπτυξιακές διαταραχές και αυτισμό στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020

Πανελλαδικές: Αίτημα για εισαγωγή μαθητών με αναπτυξιακές διαταραχές και αυτισμό στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις


Φορείς και συλλογικότητες ζητούν την ένταξη των μαθητών με διάχυτη αναπτυξιακή και διαταραχή αυτιστικού φάσματος στον πίνακα με το 5% για τις κατηγορίες αποφοίτων που εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα ΑΕΙ

Την ένταξη των μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στον πίνακα του 5% με τις κατηγορίες αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητούν 58 φορείς και συλλογικότητες της Ειδικής Αγωγής.

Ακολουθεί η επιστολή με το αίτημα των φορέων προς την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως και την υφυπουργό Σ. Ζαχαράκη:

 «Ένταξη της κατηγορίας της υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού (Asperger, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Σύνδρομο Down κτλ.) στον σχετικό Πίνακα με το 5% για τις κατηγορίες των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και σύμφωνα με ακαδημαϊκά κριτήρια.»

Αξιότιμες κυρίες Υπουργοί

Γνωρίζετε την ανάγκη του εκπαιδευτικού συστήματος να εφαρμόσει τις απαραίτητες τεχνικές έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και εντέλει να ενσωματωθούν οι συγκεκριμένοι μαθητές με τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε αυτό. Συγκεκριμένα, ενημερωθήκατε λεπτομερώς από την υπ’ αρ.249/04-05-2020 επιστολή της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ η οποία περιλαμβάνει προτάσεις επί του σχεδίου νόμου με θέμα: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και από την υπ’ αρ. 653/14-05-2020 επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ «διαμαρτυρία του Ελληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Άσπεργκερ σχετικά με τα εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό, καθώς και τον αποκλεισμό τους από την ευεργετική ρύθμιση της εισαγωγής ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», όπως και από το υπ’ αρ. 1052/25-08-2020 Υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. «σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Οι αναφερόμενες προτάσεις, με τις οποίες συμφωνούμε απόλυτα, ενισχύονται με το υπ’ αρ. πρωτ.: 76689/16-06-2020 Αίτημα σαράντα πέντε φορέων από όλη την Ελλάδα και αξιόλογων διαδικτυακών ομάδων, που αφορά την εισαγωγή των μαθητών με Άσπεργκερ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι γνωστοί οι νόμοι, οι διατάξεις των οποίων, μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελεύθερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, όπως οι Ν.4074/2012, Ν. 4488/2017 «Διατάξεις για την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» και άλλοι που δεν θέλουμε να παραθέσουμε για μια φορά ακόμη.

Εκείνο που χρήζει μεγάλης σημασίας είναι το γεγονός πως το υπάρχον εκπαιδευτικό καθεστώς δεν πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να έχουν αυτά τα παιδιά ίση

μεταχείριση τόσο κατά την φοίτηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσο και στην Τριτοβάθμια και την μετ’ έπειτα επαγγελματική και κοινωνική αποκατάστασή τους. Το συγκαιρινό σύστημα διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων είναι αποτρεπτικό για αυτά τα παιδιά ακόμα κι αν συμμετέχουν σε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Εν τάχει, να σας πληροφορήσουμε ότι στις υποτιθέμενες προφορικές εξετάσεις, αυτό που κάνουν οι μαθητές είναι να γράψουν πρώτα τρεις (3) ώρες τα θέματα και κατόπιν να διαβάσουν στην Εξεταστική Επιτροπή αυτά που έγραψαν στο τετράδιο (ανάγνωση), δίχως να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση οι εξατομικευμένες γνωματεύσεις των ΚΕΣΥ. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί με δυσλεξία σαφέστατα διευκολύνεται από αυτού του είδους την «προφορική εξέταση».

Εν αντιθέσει ένας μαθητής με ΥΛΑ εξαιτίας της διαταραχής και της δυσκολίας που αντιμετωπίζει στην επικοινωνία (π.χ. μιλά χαμηλόφωνα, δεν έχει βλεμματική επαφή με τον εξεταστή ή κινείται συνεχώς ή επικεντρώνεται στη λεπτομέρεια παραβλέποντας τα καθορισμένα χρονικά όρια), έχει ως μοναδική επιλογή την ανάγνωση των γραπτών του δίχως την παρουσία ενός πεπειραμένου εκπαιδευτικού-γνώστη της ειδικής προσέγγισης και διαχείρισης που απαιτείται για τους υποψηφίους με αναπηρίες. Αποτέλεσμα τούτου είναι η άνιση μεταχείριση αυτών των μαθητών καθώς δεν μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, μεταχείριση που πολλές φορές αγγίζει τα όρια της προσβολής της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητάς τους.

Επίκαιρο παράδειγμα απόδειξης των προαναφερθέντων είναι η υπ’ αρ. πρωτ. 87577/07-07-2020 (Υ.Π.ΑΙ.Θ.) και η υπ’ αρ. πρωτ. 122/03-07-2020 (ΔΔΕ. Α΄ΑΘΗΝΑΣ), επίσημη καταγγελία της κυρίας Β.Ν. «Αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά, μη τήρηση των προβλεπόμενων για την προφορική εξέταση σε ειδικό εξεταστικό κέντρο και καταγγελία για κοινωνικό ρατσισμό και προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας εξεταζόμενης υποψήφιας με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και Επιληψία», η οποία τελεί, ακόμη, υπό διερεύνηση. Αν και γνωρίζουμε πως έχετε γίνει παραλήπτες παρόμοιων επιστολών, θεωρούμε απαραίτητο να παραθέσουμε αυτούσια τα λόγια μίας υποψήφιας -μαθήτριας με αναπηρία- των Πανελληνίων Εξετάσεων 2020.

«Ας μην ξεχνάμε ότι ο Αυτισμός μας συνοδεύει σ’ όλη μας τη ζωή, δεν διορθώνεται ποτέ, απλά συμμετέχεις σ’ έναν κόσμο που βλέπεις και κατανοείς διαφορετικά. Αλλά αυτό δεν μας κάνει ούτε «χαζούς» ούτε ανίκανους»…

Επισημαίνουμε ότι στο εξωτερικό οι μαθητές στο φάσμα του Αυτισμού τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και βοήθειας αφενός από την Πολιτεία αφετέρου από τους εκπαιδευτικούς φορείς και στην Ανώτατη Εκπαίδευση για να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να διαπρέψουν στον τομέα τους, έχοντας μια ‘φυσιολογική’ ζωή, υπό την εποπτεία του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται ο «Οδηγός για καθηγητές και εκπαιδευτικούς για μαθητές με Αυτισμό Federación Autismo Castilla y León», τα «Πανεπιστημιακά Προγράμματα για φοιτητές στο φάσμα του Αυτισμού» και το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης.

Συνεπώς, η ένταξη των μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στον σχετικό Πίνακα με το 5% για τις κατηγορίες των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και σύμφωνα με ακαδημαϊκά κριτήρια, κρίνεται επιβεβλημένη. Προσδοκούμε ότι θα δείξετε κατανόηση στο εν λόγω ζήτημα και θα δώσετε την ορθή λύση λαμβάνοντας υπ’ όψιν κι αυτούς τους μαθητές.

Είναι καθήκον μας να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά τους, σήμερα ως μαθητές και φοιτητές, αύριο ως ενήλικες στους οποίους οφείλεται η ισότιμη πρόσβαση στην γνώση, στην εκπαίδευση και σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και οποιοδήποτε άλλο πεδίο για την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία.

Ας μην ξεχνάμε πως τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας που απολαμβάνουμε όλοι εμείς σήμερα, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οφείλονται σε ανθρώπους με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας.