Evia Top: Ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση σχετικά με το θέμα «Αιτήματα Επιτροπής Κατοίκων Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων Ευβοίας»-Τι απαντά ο Υπουργός

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση σχετικά με το θέμα «Αιτήματα Επιτροπής Κατοίκων Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων Ευβοίας»-Τι απαντά ο Υπουργός


«Αιτήματα Επιτροπής Κατοίκων Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων-

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με πληροφορίες που μας μετέφεραν κάτοικοι της Δ.Ε. Ληλαντίων, καθώς και με τοπικά

δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου, πρόσφατα, συναντήθηκε τοπική Επιτροπή των Κατοίκων Ληλαντίων, του Δήμου Χαλκιδέων-Ευβοίας με τοπικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες, προκείμενου να τους εκθέσουν τα κάτωθι ζητήματα: α) καταβολή των υπολοίπων ποσών αποζημίωσης, μετά τα ήδη καταβληθέντα, 2,5 μήνες μετά από τη θεομηνία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας (εκτάκτου επιδόματος και επιδόματος οικοσκευής), β) απαλλαγή όλων των διαπιστωμένων πληγέντων από τις πληρωμές ΕΝΦΙΑ και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων σε εύρος «παγώματος» 6 κατοπινών μηνών, γ) απαλλαγή πληγέντων από Δημοτικά τέλη λογαριασμού ρεύματος, όσο διάστημα βρίσκεται ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συμπεριλαμβάνοντας εκτός των ιδιοκτητών των πληγεισών κατοικιών, τους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους από το μητρώο του ΕΛΓΑ, καθώς και των πληγεισών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ της αρμόδιας Περιφέρειας και ε) αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου με λελογισμένη αξιοποίηση των ποσών που έλαβε ο Δήμος Χαλκιδαίων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να επισπεύσετε τις διαδικασίες και ενέργειες σας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα ανωτέρω αιτήματα της Επιτροπής Κατοίκων της Δ.Ε. Ληλαντίων χωρίς περαιτέρω κωλυσιεργίες και ολιγωρίες, τα οποία αφορούν και σε ταυτόσημα αιτήματα των πληγέντων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Αιτήματα Επιτροπής Κατοίκων Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων-Ευβοίας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 35964/26-11-2020 έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων και σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7812716-11-2020 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα

Με την υπ’ αριθμ. 5808/02-03-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 772), καθορίστηκε η διαδικασία επιχορήγησης δήμων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) και της υπ’ αριθμ. 33862/16-05-2019 ΚΥΑ (Β’ 1699). Ειδικότερα, οι δήμοι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δικαιούχων και αποστέλλουν σχετικό αίτημα επιχορήγησης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να συμβάλλει στην κατά το δυνατό συντομότερη ανακούφιση των πληγέντων, ανταποκρίθηκε άμεσα στα σχετικά αιτήματα των δήμων, μεταφέροντάς τους τις απαιτούμενες πιστώσεις, προκειμένου εν συνεχεία να καταβληθούν στους πληγέντες. Πιο συγκεκριμένα, οι κάτωθι δήμοι επιχορηγήθηκαν για την καταβολή επιδομάτων που αφορούν την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών, την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής των πληγέντων από την πλημμύρα της 9ης Αυγούστου 2020, ως εξής:

-           Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, με το ποσό του 1.000.000,00€.

-           Ο Δήμος Χαλκιδέων, με το ποσό του 1.100.000,00€

Επιπλέον, μέσω της ΣΑΕ 055 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα του προγράμματος με κωδικό 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της Χώρας”», προβλέπεται η χρηματοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων οικείων Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/7207/07-03-2017 (Α.Δ.Α.: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι Διρφύων-Μεσσαπίων και Χαλκιδέων επιχορηγήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ055), με τα ποσά των 500.000,00€ και 860.000,00€ αντίστοιχα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από τη θεομηνία της 9||ς Αυγούστου 2020.

Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής, έχει εκδώσει τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 14575/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου - αγροτική οδοποιία» (Α.Δ.Α.: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3), και σύντομα πρόκειται να εκδώσει πρόσκληση που θα αφορά στη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Στις ανωτέρω προσκλήσεις ο Δήμος Χαλκιδέων μπορεί να υποβάλει αιτήσεις χρηματοδότησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ανωτέρω προσκλήσεις.

Ως προς τα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α’ 114): «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα».

Επιπλέον, στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 13 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) ορίζεται ότι: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α'29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου[....]».

Επισημαίνεται, ότι η ρύθμιση της παρ. 3 αφορά μόνο στις κατηγορίες πολιτών που ρητά μνημονεύονται σε αυτή και όχι άλλους προσδιοριζόμενους, με τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ωφελούμενους.

Σε ό,τι αφορά στις οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 167 του ν. 3463/2006, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4483/2017 (Α’ 107): «Ειδικότερες διατάξεις νόμου και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις περί παράτασης της προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά και για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών.».

Επίσης, στην περίπτωση που οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους δήμους επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, αυτές δύναται να διαγράφονται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, όπως προβλέπεται σχετικά στην παρ. 3 του άρθρου 174 του ν. 3463/2006, «Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α)...β). σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας γ)  ».

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 82 του από 24.9/20.10.1958 β.δ/τος (Α’ 171), όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4566/2018 (Α’ 175) προβλέπεται ότι: «α. Ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 του ν. 25/1975, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι μη κατοικήσιμα και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιούνται. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το έλλειμμα που εμφανίζεται στο ισοζύγιο της ανταποδοτικής υπηρεσίας, εξαιτίας της ανωτέρω απαλλαγής, δύναται να καλύπτεται από κάθε είδους, γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης, έσοδα του προϋπολογισμού του οικείου δήμου.

β. Οι υπηρεσίες δόμησης των οικείων δήμων αναζητούν αυτεπαγγέλτως τις εκθέσεις αυτοψίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μη κατοικήσιμα ακίνητα, ενημερώνουν τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω εσόδων και παρακολουθούν τυχόν μεταβολές σε ότι αφορά την κατάστασή τους.».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπονται απαλλαγές και διευκολύνσεις, ενώ παρέχεται περαιτέρω ευχέρεια στους δήμους να προχωρήσουν σε ενέργειες προς την κατεύθυνση της άμεσης ανακούφισης των δημοτών τους, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα ανωτέρας βίας, αξιολογώντας σε κάθε περίπτωση τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες καθώς και την οικονομική κατάσταση του ίδιου του δήμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ