Evia Top: Να προγραμματιστεί η ανανέωση των 8μηνων συμβάσεων των 36.500 απασχολούμενων του 4/2020 Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Να προγραμματιστεί η ανανέωση των 8μηνων συμβάσεων των 36.500 απασχολούμενων του 4/2020 Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας


Δεν πέρασε καιρός από τότε που η Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ κατήγγειλε δημοσίως ότι για το 2021, ο Οργανισμός σχεδιάζει να μην εκδώσει κανένα πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και να μην ανανεώσει το τρέχον. Αν υλοποιηθεί τελικώς αυτή η απόφαση της Κυβέρνησης, η οποία έρχεται σε συνέχεια της μείωσης εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ και ως συνεπακόλουθη τη μείωση των πόρων του Οργανισμού, 36.500 απασχολούμενοι σε Δήμους, Περιφέρειες της χώρας, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ) και άλλους φορείς θα βρεθούν μπροστά στο αδιέξοδο της ανεργίας.

Όπως τονίζεται στη σχετική πρόσκληση τα προγράμματα εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

1. αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα,
2. υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης,
3. βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης,
4. οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων,
5. υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου,
6. μετάβαση στην κυκλική οικονομία,
7. πρόληψη φυσικών καταστροφών,
8. πρώτες βοήθειες,
9. δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας,
10. εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

Απασχολούμενοι είναι οι επιτυχόντες της 4/2020, που, σύμφωνα και με την πρόσκληση, αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, ήταν μακροχρόνια άνεργοι, είναι μέλη ευπαθών ομάδων, με χαμηλό εισόδημα και κοινωνικά ευάλωτοι. Όπως είναι γνωστό, οι εν λόγω απασχολούμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων στους οποίους εργάζονται, συμβάλλοντας στην ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών και αποκτώντας χρήσιμη εργασιακή εμπειρία. Να προστεθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολούμενων στο πρόγραμμα συνεχίζουν να εργάζονται με πλήρες ωράριο εν μέσω πανδημικής κρίσης, επιτελώντας ένα σπουδαίο έργο στους κρίσιμους ως άνω τομείς.

Τούτο σημαίνει ότι-και με δεδομένη την πανδημική κρίση και τις αυξημένες ανάγκες του δημοσίου - η πιθανή μη ανανέωση της εν λόγω δράσης, θα δημιουργήσει τεράστια κενά, σε κρίσιμες υπηρεσίες. Με δεδομένη μάλιστα την αύξηση της ανεργίας λόγω COVID-19 και του αβέβαιου-τουλάχιστον κοντινού-μέλλοντος, προκύπτει η αδήριτη ανάγκη πρόνοιας ανανέωσης των εν λόγω συμβάσεων, οι οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, βαδίζουν στο τελευταίο δίμηνό τους.

Επειδή, τα εν λόγω προγράμματα δεν πρέπει να τροποποιηθούν σε προγράμματα ανακύκλωσης ανεργίας.

Επειδή, η πανδημική κρίση έφερε νέα δεδομένα και η ενίσχυση του δημόσιου τομέα, ειδικά των κρίσιμων υπηρεσιών του, κρίνεται ως αναγκαία ακόμα και από τους σκληρά νεοφιλελεύθερους πολιτικούς χώρους.

Επειδή, η κυβέρνηση, πιστή στο δόγμα της για λιγότερο κράτος, δεν έχει σχεδιάσει τον τρόπο που θα καλυφθούν τα περίπου 36.500 κενά.

Επειδή, οι απασχολούμενοι στο εν λόγω πρόγραμμα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σκοπεύει να ανανεώσει τις συμβάσεις 8μηνης διάρκειας του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 4/2020, ώστε να μην απολέσει το δημόσιο ένα σημαντικό αριθμό εργαζόμενων, ειδικά στην κρίσιμη συγκυρία της πανδημικής κρίσης και μπροστά στο αβέβαιο μέλλον που αντιμετωπίζει η χώρα μας και οι εργαζόμενοι;