Evia Top: Διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» της Στερεάς Ελλάδας

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021

Διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» της Στερεάς Ελλάδας


Η «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» («ΟΙΔΙΠΟΥΣ») έχει ως στόχο να αναδείξει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε ποιοτικό και αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό, πρόκειται για μια δέσμη ενεργειών και δράσεων, που θα συμβάλλει στη  διαμόρφωση ενός πλήρους και επώνυμου «προϊόντος» πολιτιστικού τουρισμού, ώστε να αναδειχθούν τα αξιοθέατα της Περιφέρειας αλλά και τα προϊόντα της, τα οποία εν πολλοίς παραμένουν άγνωστα για τους επισκέπτες της.

Η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, με δυνητική ζήτηση είτε από επισκέπτες γενικού ενδιαφέροντος που αποτελούν και την πλειονότητα, είτε ειδικής κατηγορίας, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό και ελκυστικό τουριστικό προϊόν, μέσα απ’ τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη συνεργειών σε όλο το φάσμα των εμπλεκομένων.  Μέσα από την έξυπνη προβολή και αξιοποίηση των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού, αλλά και με τη συνάντησή τους με τον τομέα της αγροδιατροφής, ως βασικό πυλώνα της Διαδρομής.

Για το λόγο αυτό σας  προσκαλούμε με την παρούσα, να συμμετέχετε στο cluster της Διαδρομής.  Η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε ένα συνεργατικό σχήμα (cluster) της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας θα είναι εφικτή μέσω της αποδοχής εκ μέρους των επιχειρήσεων του Τοπικού Συμφώνου Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Διαδρομής.  Βασικές αρχές που διέπουν το Τοπικό Σύμφωνο είναι η αυτοδέσμευση των μελών του, η απλότητα και ευκολία εφαρμογής των κανόνων του, η συστηματική καλλιέργεια εμπιστοσύνης και συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων, η εξασφάλιση ευρείας συμμετοχής, η ενθάρρυνση της πιστοποίησης των υπηρεσιών των συμμετεχόντων και η σταδιακή τους βελτίωση, μέσα από την αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση των ίδιων των πελατών τους.

Ως νέο τουριστικό προϊόν, η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας απευθύνεται σε οργανισμούς, φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, η δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται σε γεωγραφική ή λειτουργική συνάφεια και αλληλεπίδραση με τη Διαδρομή και την ευρύτερη περιοχή της, δηλαδή στους τελικούς ωφελούμενους, και δραστηριοποιούνται, σε τομείς όπως, ξενοδοχεία και καταλύματα, χώρους εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις και παραγωγούς του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, τουριστικά γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού, εταιρείες διαχείρισης οδικών αξόνων, χώρους πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες, φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.), διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται ή θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον τουρισμό και βέβαια και στον τομέα της αγροδιατροφής.

Η Διαδρομή αφορά όλη την Περιφέρεια μας, αλλά γίνεται αναφορά στις ακόλουθες κύριες στάσεις-«πόλους» που προσδιορίζουν την ταυτότητά της:

1. Πόλος Χαλκίδας-Ερέτριας,

2. Πόλος Δελφών,

3. Πόλος Καρπενησίου,

4. Πόλος Θερμοπυλών,

5. Πόλος Θηβών,

6. Πόλος Ορχομενού και

7. Πόλος Σκύρου.

Η διαδικασία συγκρότησης του Cluster επιχειρήσεων της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας θα γίνει σε συνεργασία της Αναπτυξιακής Ευβοίας, εταιρεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο έχει δημιουργήσει ένα ψηφιακό παρατηρητήριο για την καλύτερη διακυβέρνηση της Διαδρομής.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά η επιχείρησή σας να αποτελέσει συνοδοιπόρο μας στη Διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» της Στερεάς Ελλάδας και να πλαισιώσει το cluster της. Με την παρούσα επιστολή σας ζητούμε να αποδεχτείτε ηλεκτρονικά το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και να συμπληρώσετε αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησής σας στην ηλεκτρονική καρτέλα στο link: https://dmo.oedipusculturalroute.gr/new-business/

Μέσα από ειδική πλατφόρμα τα στελέχη της Αναπτυξιακής θα μπορούν να παρακολουθούν  την κατάσταση των επιχειρήσεων του Cluster και να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά την εκπλήρωση των απαραίτητων κριτηρίων για την εύρυθμη συμμετοχή τους στο cluster της Διαδρομής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία-διευκρίνιση είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής καρτέλας της επιχείρησής σας, είτε απευθείας με τα στελέχη της Αναπτυξιακής στο τηλέφωνο 22210-26626 ή στο email oedipus@anevia.gr .  Επίσης αν επιθυμείτε να  παρακολουθήσετε μέρος ή ολόκληρη την διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα  για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» και την επιχειρηματικότητα που έλαβε χώρα το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=GHO4v5Mo4FA

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &

Περιφερειακός Σύμβουλος

Κούκουζας Ευάγγελος