Evia Top: Πρόταση για την δημιουργεία Ψηφιακού Μουσείου από τον Δήμο Σκύρου

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021

Πρόταση για την δημιουργεία Ψηφιακού Μουσείου από τον Δήμο Σκύρου


Ο Δήμος Σκύρου. προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την με τίτλο «Ανάπτυξη και διάχυση περιεχομένου της επανάστασης του 1821 Μέσω δημιουργίας ψηφιακού μουσείου στον δήμο Σκύρου» Το έργο «Ανάπτυξη και Διάχυση Περιεχομένου της Επανάστασης του 1821 μέσω ΔημιουργίαςΨηφιακού Μουσείου στον Δήμο Σκύρου» σκοπό έχει να αναδείξει περιεχόμενο της επανάστασης του 1821 και να ενισχύσει την αξιοποίηση του, με έμφαση στην τουριστική προώθηση του δήμου με σεβασμό στην παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου,

ενοποιώντας την ιστορία του νησιού με την ευρύτερη ιστορία της Ελλάδας, μέσα από μια

πρωτοποριακή δράση με τη χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου στο οποίο θα

παρουσιάζεται ένα πολιτιστικό και ιστορικό «ταξίδι» στην επανάσταση του 1821, με έμφαση στις

σημαντικές αναφορές των αρχείων του Λαογραφικού Μουσείου Φαλτάιτς, όπως αυτές για τη

Φιλική Εταιρία, αλλά και πλήθος άλλων εγγράφων από την εν λόγω περίοδο, σε χώρο που θα

διατεθεί για το σκοπό αυτό από τον Δήμο. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη

Διαδικτυακού Τόπου για την προβολή σχετικού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο

του Ψηφιακού Μουσείου.

Το Ψηφιακό Μουσείο που θα δημιουργηθεί θα αποτελεί ένα χώρο όπου η πληροφορία

προσφέρεται σε μία πλατφόρμα συμμετοχικότητας και διάδρασης, μέσω της χρήσης των

σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στον τομέα της ψηφιοποίησης δεδομένων, όσο και της

ανάπτυξης διαδραστικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Ένα (1) Τρισδιάστατο (3D) βίντεο ντοκιμαντέρ διάρκειας τουλάχιστον 3 λεπτών, το

οποίοθαπροβάλλεταιστονσχετικόεξοπλισμόκαιστοοποίοθαπαρουσιάζεταιένα πολιτιστικό

και ιστορικό «ταξίδι» στην Επανάσταση του 1821. Το ακριβές θέματου ντοκιμαντέρ θα

προσδιοριστεί κατά την φάση της Μελέτης Εφαρμογής σε συνεργασία του αναδόχου και

του Δήμου.

 Ψηφιακό περιεχόμενο βασισμένο σε περιεχόμενο της εν λόγω περιόδου με σκοπό τη

δημιουργία:

o Ενός(1)animatedwallμε3Danimation,τοπεριεχόμενοτουοποίου θα βασίζεται στην

Επανάσταση του 1821. Ο εν λόγω animatedwall θα «καλωσορίζει» τον επισκέπτη στο χώρο

του Ψηφιακού Μουσείου και θα τον ενημερώνει για το καινοτόμο και διαδραστικό περιεχόμενο

του.

 Ενός (1) διαδραστικού πατώματος. Για το διαδραστικό πάτωμα θα δημιουργηθεί

ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο θα βασισθεί στη συγκεκριμένη περίοδο.

 Μια (1) καινοτόμα Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών με θέμα την Ιστορική

επανάστασητου1821.

 Η Καινοτόμα Δημιουργική Απασχόληση μπορεί να εγκατασταθεί στο Διαδραστικό Τραπέζι ή

τις Οθόνες Πολυαφής του Μουσείου και να περιλαμβάνει ψηφιακές εφαρμογές

ψυχαγωγικού και ταυτόχρονα εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τα παιδιά.

Προτείνεταιηδημιουργίαπαιχνίδιαγνώσεωνκαιμνήμηςβασισμέναστο1821.

Κύριος στόχος του έργου είναι η πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου και η ενδυνάμωση του

πολιτιστικού προϊόντος μέσω της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη λήξη του έργου είναι,

Στόχος 1: Ψηφιακού Μουσείου στον υπάρχοντα χώρο που θα διατεθεί από τον Δήμο.

Στόχος 2: Η ανάπτυξη Πολιτιστικού Δικτυακού Τόπου που θα προβάλει μέρος του

ψηφιοποιημένου περιεχομένου και θα ενημερώνει για τον πολιτισμό και την ιστορία της

περιοχής.

Δεν υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράμματος δεδομένου ότι ο Δήμος διαθέτει

εμπειρία διαγωνιστικών διαδικασιών και διαχείρισης σύνθετων έργων ΤΠΕ και έχει άριστη

γνώση των θεμάτων πολιτισμού και Μουσείων. Επιπρόσθετα, οι εμπλεκόμενες στο έργο

Υπηρεσίες του Δήμου στελεχώνονται με προσωπικό που διαθέτει αναγνωρισμένη γνώση και

εμπειρία στη διαχείριση και στην υλοποίηση σύνθετων χρηματοδοτούμενων και μη έργων.

Δήμος Σκύρου, στο πλαίσιο του ψηφιακού μουσείου, επιθυμεί να προβάλει το περιεχόμενο του

ΜουσείουΦαλτάιτς από τον ελληνικό διαφωτισμό του 18ου και 19ου αιώνα και την επανάσταση του

1821. Το Μουσείο Φαλτάιτς έχει στην κατοχή του αρχείο εγγράφων και βιβλίων που αφορούν την Φιλική

Εταιρία,όπως τη χειρόγραφη πρωτότυπη Προκήρυξη της Φιλικής Εταιρείας για τηνΕπανάσταση του

1821,αλλά και την επαναστατική περίοδο στο νησί της Σκύρου και ευρύτερα στο Αιγαίο. Επιπλέον,

κατέχειένα σύνολο επιστολών που στο κέντρο τους βρίσκεται η εμβληματική μορφή του Ιωάννη Βαρβάκη

και προβάλλουν ανάγλυφα τις αξίες μιας αστικής τάξης που μετέχει ενός Γένους ανεξάρτητου, πριν από

την καθ' αυτό ανεξαρτητοποίηση του.