Evia Top: Για ποιους «παγώνει» η δόση Μαρτίου στην εφορία

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021

Για ποιους «παγώνει» η δόση Μαρτίου στην εφορία


Στον «πάγο» μπαίνει και η δόση Μαρτίου ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών για όσους πλήττονται από την πανδημία, εφόσον ο ΚΑΔ τους περιλαμβάνεται στη λίστα που ενσωματώνεται στην απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την απόφαση, η χρονική μετάθεση εξόφλησης της δόσης Μαρτίου αφορά και δευτερεύοντες ΚΑΔ, αρκεί να αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά του κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας. Η δόση Μαρτίου μετατίθεται στον επόμενο του τελευταίου μήνα της ρύθμισης, χωρίς προσαυξήσεις.

Η απόφαση ορίζει ότι παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 από τους αναγραφόμενους στον παρακάτω πίνακα, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020.

Η εν λόγω δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί.

Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78) , Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79) , καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01)49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Αλλα μεταφορικά μέσα55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κα.56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κα.82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων85.10 Προσχολική εκπαίδευση85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κα.86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)90.01 Τέχνες του θεάματος90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων91.02 Δραστηριότητες μουσείων91.03 Άειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.


euro2day.gr