Evia Top: «Άμεση ενίσχυση του κλάδου κουρέων – κομμωτών για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας»

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021

«Άμεση ενίσχυση του κλάδου κουρέων – κομμωτών για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας»


Ο κλάδος των κουρέων – κομμωτών είναι αδιαμφισβήτητα από τους κλάδους που επλήγησαν έντονα από την πανδημία, καθώς αναγκάστηκαν σε υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικά στις «κόκκινες περιοχές», τα καταστήματα κουρέων παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι εργαζόμενοι, να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές συνέπειες.

Ταυτόχρονα, όμως, μεγάλο μέρος των ιδιοκτητών καταστημάτων κουρέων – κομμωτών έχουν αποκλειστεί από τα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή. Επιπλέον, στα καταστήματα τα οποία παραμένουν σε λειτουργία, δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη για τις περιπτώσεις αναγκαστικής αναστολής λειτουργίας λόγω κρούσματος, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να μπουν σε αναστολή εργασίας για το διάστημα που η επιχείρηση παραμένει κλειστή, αλλά και οι ιδιοκτήτες δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση. Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες κουρείς, και με την προβλεπόμενη για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις επιδότηση ενοικίου.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας, πραγματοποιείται εκτεταμένη παροχή υπηρεσιών του κλάδου κατ’ οίκον, που εκτός από αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους συνεπείς επαγγελματίες και σημαντική απώλεια εσόδων για το Κράτος, οδηγεί και σε υγειονομικό κίνδυνο, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο τζίρος των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή, να μην παρουσιάζει την αναμενόμενη αύξηση όταν τα καταστήματα επαναλειτουργούν.
Λόγω της οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει ο εν λόγω κλάδος από παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας, η Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας επαναφέρει τα πάγια αιτήματά για μείωση του ΦΠΑ από το 24%, την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, αλλά και από την προκαταβολή φόρου. Παράλληλα ζητούν την επανένταξη του κλάδου στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Τέλος, η Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας με συνεχείς επιστολές της προς τα αρμόδια Υπουργεία αναφέρεται στο θέμα της πώλησης προϊόντων με την επισήμανση «μόνο για επαγγελματική χρήση» ευρέως στην αγορά, δημιουργώντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο, τα προϊόντα κομμωτικής και οι βαφές μαλλιών (χρωστικές) ανήκουν στην κατηγορία των καλλυντικών προϊόντων και υπάγονται στις απαιτήσεις ελέγχου ασφαλείας, επισήμανσης, παραγωγής, διακίνησης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα. Απόφαση που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας αριθ. Δ3(α)/91512/12-01-2018 «Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 και άλλες διατάξεις για τα καλλυντικά προϊόντα.» (ΦΕΚ 25/τ. Β’/15-01-2018). Σύμφωνα με τις διατάξεις η προμήθεια και η χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων με την επισήμανση «μόνο για επαγγελματική χρήση», πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από επαγγελματίες κομμωτές και συγκεκριμένα για την πώληση, προβλέπεται η επίδειξη ταυτότητας και η έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Επειδή, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας απειλούν την ύπαρξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν το 95% της ελληνικής οικονομίας
Επειδή, ακόμα και τα ανεπαρκή οικονομικά μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις αποκλείουν την πλειοψηφία αυτών
Επειδή, ο κλάδος των κουρέων - κομμωτών έχει αδιαμφισβήτητα πληγεί έντονα από την πανδημία
Επειδή, υπό αυτές τις συνθήκες σημαντική μερίδα των καταστηματαρχών οδηγούνται σε οριστική διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους,
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου να ενισχυθεί έστω και τώρα ο κλάδος των κομμωτών – κουρέων; Πως θα διασφαλίσουν τη δυνατότητα ένταξης του κλάδου στην επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά και στα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία;
2. Θα εφαρμοστεί η επιδότηση ενοικίου καθολικά για τον κλάδο των ιδιοκτητών κομμωτών - κουρέων, με τον τρόπο που προβλέπεται και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις;
3. Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις αναγκαστικής διακοπής λειτουργίας των καταστημάτων λόγω κρούσματος; Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η δυνατότητα ειδικής αποζημίωσης για αυτές τις περιπτώσεις αλλά και η δυνατότητα ένταξης των εργαζόμενων σε αναστολή εργασίας, όταν οι επιχειρήσεις διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω κρούσματος;
4. Πρόκειται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία σε φορολογικές ελαφρύνσεις του εν λόγω κλάδου, προκειμένου να μην οδηγηθούν σε οριστική διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων τους;
5. Με ποιο τρόπο δύναται να εφαρμοστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πώληση και χρήση προϊόντων με την επισήμανση «μόνο για επαγγελματική χρήση»;