Evia Top: Ψήφισμα για την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στην Εύβοια

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021

Ψήφισμα για την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στην Εύβοια

 


Ψήφισμα για την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στην Εύβοια κατέθεσε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων η παράταξη «Δήμος Χαλκιδέων για όλους»  και θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Συγκεκριμένα αναφέρει:Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, διαπιστώνοντας

Τις απολύτως δικαιολογημένες ανησυχίες, διαφωνίες και αντιδράσεις φορέων και πολιτών, όπως αυτές εκφράζονται στο Δημόσιο Διάλογο

Αποφασίζει και δηλώνει

• Την επί της αρχής θετική στάση του Δήμου Χαλκιδέων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και εν γένει για τις πολιτικές βελτίωσης του εθνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρή ενέργεια.

• Τη δέσμευση να πορευθεί ο Δήμος Χαλκιδέων, από κοινού με τους Δήμους της Εύβοιας, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές του Ειδικού  Χωροταξικού Πλαισίου, στο οποίο προβλέπεται ότι αποτελεί πεδίο ανάπτυξης ενεργειακών πολιτικών και μονάδων ΑΠΕ.

Β) Επισημαίνει:

• Ότι εντός των διοικητικών της ορίων των όμορων Δήμων, έχει ήδη εγκατασταθεί πολύ μεγάλο μέρος της εθνικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες ή ήπιες πηγές με κυριότερη πηγή τα αιολικά πάρκα, βιομηχανικού τύπου.

• Την ανησυχία και αντίθεσή του στην αλόγιστη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιδίως σε περιοχές Natura, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές, σε περιοχές δασικές, σε περιοχές ιδιαίτερου Φυσικού κάλους, με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, πολιτιστικού πλούτου και προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης και σε περιοχές πλησίον οικισμών.

• Την αδιαπραγμάτευτη θέση του, ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράζεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζεται πλήρως και συμπλεκτικά το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας (χωροταξικής, περιβαλλοντικής κλπ.)

Γ) Διεκδικεί:

• Τη ρητή συμπερίληψη εκ μέρους της Πολιτείας και των αδειοδοτουσών αρχών της έννοιας του μέτρου και της αναλογικότητας στο πλαίσιο αδειοδότησης αιολικών πάρκων βιομηχανικού τύπου.

• Την άμεση τροποποίηση και επικαιροποίηση, του από 2008 ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε από κοινού με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο να συγκροτούν έναν πλήρη, σαφή και οριοθετημένο χάρτη ανάπτυξης ΑΠΕ στα όρια της Εύβοιας

• Την άμεση αναστολή κάθε σχεδιασμού εγκατάστασης νέων ΑΠΕ, αδειοδοτημένων, ή υπό αδειοδότηση, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η σχετική διαδικασία, ώστε να επανεξεταστεί εκ βάθρων το κείμενο θεσμικό πλαίσιο.

• Τη μεταφορά της αρμοδιότητας αδειοδότησης της εγκατάστασης ΑΠΕ στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Άλλως και επικουρικά, την ύπαρξη δεσμευτικού χαρακτήρα στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος των Περιφερειών, με τη «σύμφωνη γνώμη» να αποτελεί ρητή προϋπόθεση για την αδειοδότηση αιολικών σταθμών και όχι απλώς στοιχείο γνωμοδότησης.

• Τη θέσπιση υψηλοτέρων ανταποδοτικών οφελών των εταιρειών διαχείρισης αιολικών πάρκων προς τις τοπικές κοινωνίες, πολίτες και Δήμους και της κρατικής εγγύησης της έγκαιρης απόδοσής τους σε αυτές.

• Υπογραμμίζει ότι εγκρίθηκαν από την διυπουργική επιτροπή δύο επενδύσεις αιολικών στην Εύβοια  που εντάσσονται στις μεγάλες «στρατηγικές επενδύσεις» και στο Ταμείο Ανάκαμψης προς χρηματοδότηση τους, υπερβαίνοντας τα ενεργειακά δεδομένα του Νομού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων,  με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο η οποία συντασσόμενη με τους Δημάρχους των Δήμων της Εύβοιας, όπως κάνουν κάθε απαραίτητη ενέργεια προς υποστήριξη των πιο πάνω θέσεων, ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και υπηρεσιακών αρχών.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, από κοινού με τους άλλους Δήμους της Εύβοιας, δεσμεύεται να ενημερωθεί για το σύννομο των μέχρι τώρα εγκαταστάσεων σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και των εκάστοτε περιβαλλοντικών μελετών που έχουν κατατεθεί από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται, καθώς και για το αν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ εγκαταστάσεων και ωφελειών- χορηγιών των εταιριών προς τις τοπικές αρχές και κοινωνίες.

Επίσης, εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Χαλκιδέων όπως εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχέδιο ολοκληρωμένης έκθεσης και πρότασης για την ενεργειακή κατάσταση στον Δήμο, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο αλλά και τις πολιτικές που διασφαλίζουν την «ενεργειακή δημοκρατία» και την αρχή της αναλογικότητας. Να διερευνηθούν άλλες εναλλακτικές μορφές, παραγωγής ενέργειας, όπως οι Ενεργειακές κοινότητες αυτοπαραγωγής εντός οικιστικού ιστού στην Χαλκίδα και τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Επίσης να επεξεργαστεί πρόγραμμα ένταξης των Δημοτικών κτηρίων στο «Εξοικονομώ» στην λογική της εξοικονόμησης ενέργειας. Προς τούτο να δύναται ο Δήμος να συνάψει συνεργασία με κατάλληλους επιστήμονες ή άλλους ειδικούς (νομικούς, περιβαλλοντολόγους κλπ), προς σύνταξη της έκθεσης και του σχεδίου, από κοινού με την Υπηρεσία.

Το παρόν ψήφισμα συνυπογράφουν οι: ………

Χαλκίδα 22 Μαρ. 2021.

Για την Δημοτική Παράταξη «Δήμος Χαλκιδέων για όλους»

Καλαθέρης Αναστάσιος

Σιόλιας Νικόλαος