Evia Top: Ενημέρωση για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021

Ενημέρωση για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας ενημερώνει τους παραγωγούς-χρήστες γεωργικών φαρμάκων , για να αποφευχθούν απώλειες πληθυσμού ωφέλιμων οργανισμών όπως οι μέλισσες λόγω μη ή ελλιπούς εφαρμογής των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ή μη ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και ιδιαίτερα την περίοδο της ανθοφορίας  , τα εξής:

             Σύμφωνα την υπ. αριθμ. 9269/246316/8-9-2020 ΚΥΑ «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης …», οι γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας καθίστανται υποχρεωτικές από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων  οι οποίοι οφείλουν :

α) Να προτιμούν Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μεθόδους από τις μεθόδους με χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.

β) Τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζουν να είναι επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια και τον επιβλαβή οργανισμό που δημιουργεί πρόβλημα στην παραγωγή τους  και να έχουν τις λιγότερες δυνατόν παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

γ)  Να μεριμνούν για την προστασία και ενίσχυση σημαντικών ωφέλιμων οργανισμών (όπως οι μέλισσες και ακάρεα ), με κατάλληλα  μέτρα φυτοπροστασίας και χρησιμοποιώντας σκευάσματα που δεν τους βλάπτουν..

δ) Να αποφεύγουν το δυνατόν τους προληπτικούς ψεκασμούς .

ε) Σε περίπτωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων να τηρούν πιστά τις οδηγίες χρήσης και τη δοσολογία που περιγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος καθώς επίσης και τους κανόνες της  ορθολογικής χρήσης όπως περιγράφονται στην ανωτέρω ΚΥΑ .Η τήρηση αυτών προστατεύει περιβάλλον, ψεκαστές και καταναλωτές που τα τελευταία χρόνια ΄στον γεωργικό τομέα από κακή χρήση γεωργικών φαρμάκων έχουμε εμφάνιση σοβαρών ασθενειών στους ψεκαστές αλλά και στους καταναλωτές από χρόνια συσσώρευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ή και περιπτώσεις  οξείας τροφικής δηλητηρίασης από υπερβολικά υπολείμματα σε γεωργικά προϊόντα.

Ενδεικτικά θα επισημαίναμε για τους επαγγελματίες αγρότες ή όσους ψεκάζουν με γεωργικά φάρμακα που έχουν την ένδειξη για επαγγελματική χρήση τις κάτωθι υποχρεώσεις:

1.         υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Ορθολογικής χρήσης των Γεωργικών    

             Φαρμάκων

2.         Κύριο μέλημα και υποχρέωση τους είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους

3.         Θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψεκαστικά μηχανήματα που δεν δημιουργούν μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος (αποφυγή χρήσης τουρμπίνας) και να μεριμνούν ώστε τα ακροφύσια του ψεκαστικού μηχανήματος να είναι είτε ειδικού τύπου που μειώνουν το νέφος είτε να είναι επαρκώς συντηρημένα. Σε κάθε περίπτωση τα ψεκαστικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με την Ε8 1831/ 39763/7.4.2015.απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 671).

4.         Θα πρέπει να διενεργούν τον ψεκασμό σε μέρες και ώρες που αφενός μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης των ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος και αφετέρου ασφαλώς να μην πνέει δυνατός άνεμος.

5.         Να Ενημερώνουν  εγγράφως, με το ειδικό έντυπο (Πίνακας 1)  το οποίο αναρτούν στις εισόδους κάθε οικήματος ή επαγγελματικού χώρου και σε σταθερά σημεία της περιοχής που θα εκτεθούν στο ψεκαστικό νέφος, τους κατοίκους, επαγγελματίες, περαστικούς, προσωρινά διαμένοντες στην περιοχή  48 ώρες πριν τον χρόνο  ψεκασμού, αναφέροντας χρόνο έναρξης του ψεκασμού, θέση καλλιέργειας που θα γίνει ο ψεκασμός και  τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με την εμπορική τους ονομασία και αναφέροντας το εικονόγραμμα κινδύνου που αναγράφεται επί της συσκευασίας. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων της περιοχής.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης μέσω της ανωτέρω ΚΥΑ ρυθμίζει και συγκεκριμένες αποστάσεις όπου θα πρέπει να τηρούντα μεταξύ ψεκαζόμενης περιοχής και ειδικών ευαίσθητων περιοχών όπως νοσοκομεία,  παιδικές χαρές, κατασκηνωτικοί χώροι, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, χώροι αστικού πράσινου (πλην πάρκων) και κατοικίες εντός και εκτός σχεδίου στις οποίες θα    πρέπει να εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρμακα χαμηλού  κινδύνου.

    Οι αποστάσεις αυτές καθορίζονται στον Πίνακα 2 και εξαρτώνται από το είδος της  καλλιέργειας ,το   εικονόγραμμα κινδύνου που υπάρχει στην συσκευασία και που μπορεί να μην υπάρχει για τα πιο ακίνδυνα σκευάσματα και  από το είδος της ευαίσθητης περιοχής

           Σημειώνουμε ότι οι αποστάσεις του πίνακα 2 :

1. τροποποιούνται εφόσον αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται ακροφύσια μειωμένης διασποράς(90%) και δεν ορίζονται αυστηρότερες διατάξεις στην έγκριση κυκλοφορίας ενός φαρμάκου οι ανωτέρω αποστάσεις μειώνονται στα 20 μέτρα για τα σκευάσματα που απαιτείτε να ψεκάζονται σε μεγαλύτερη απόσταση εφόσον δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ακτίνα ψεκασμού από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου

2.    δεν ισχύουν, με την επιφύλαξη των αναγραφόμενων στην ετικέτα του γεωργικού  φαρμάκου,

       στις κάτωθι περιπτώσεις:

           για καλλιέργειες υπό κάλυψη, ιδίως θερμοκήπια, όταν κατά την διάρκεια της κάλυψης και μέχρι να στεγνώσει το φάρμακο τα παράθυρα του θερμοκηπίου,  ιδίως τα γειτνιάζοντα είναι κλειστά.

           Στην περίπτωση εφαρμογής φυτοπροστατευτικών  προϊόντων με δολωματικούς ψεκασμούς που διενεργούνται υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών

           στις περιπτώσεις εφαρμογής των ψεκασμών εκτός ωραρίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων των χώρων προστασίας του ανωτέρω πίνακα

           κατά την διάρκεια απουσίας των ανθρώπων από τις κατοικίες όσο διαρκεί η εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων

           στις περιπτώσεις εφαρμογής με ψεκασμό ζιζανιοκτόνων ή λοιπών φυτ/κών προϊόντων όπου η απόσταση ψεκασμού του ακροφυσίου από το έδαφος είναι μικρότερη των 40cm

           Αν προς την πλευρά  γειτνίασης με την ειδική περιοχή υπάρχει συμπαγής σειρά μη ψεκαζόμενης φυτικής βλάστησης όπως δέντρα ή υψηλοί θάμνοι ή δίχτυ προστασίας που αποτρέπει την μετακίνηση των σταγονιδίων.

Η μη τήρηση των ανωτέρω  επιφέρει σοβαρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάση του Ν.4036/2012

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής 

Αντώνης Πανούσης

Κτηνίατρος με βαθμό A΄