Evia Top: Τα «μεσαιωνικά μονοπάτια» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου από σήμερα στη μεγάλη αγκαλιά του διαζώματος και του Σταύρου Μπένου

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Κυριακή, 4 Απριλίου 2021

Τα «μεσαιωνικά μονοπάτια» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου από σήμερα στη μεγάλη αγκαλιά του διαζώματος και του Σταύρου Μπένου


Α. ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στο πρόσφατο  συμβούλιο διαβούλευσης του Δήμου (11-2-2021) μας εκπροσωπώντας το ΤΤΑ της ΕΕΣ,

πρότεινα την ένταξη του έργου της αξιοποίησης των 60 Μεσαιωνικών μνημείων του Δήμου μας  μέσω του ολιστικού προγράμματος φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας - "ΟΙΔΙΠΟΥΣ -Πολιτιστική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδος" που υλοποιείται ήδη με πόρους από το Εταιρικό Σύμφωνο Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).  Το πρόγραμμα «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» που σχεδιάστηκε και προτάθηκε από το ΔΙΑΖΩΜΑ, υλοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι ένα επώνυμο  προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, το οποίο διαμορφώνεται με επίκεντρο τα σημαντικότερα μνημεία φύσης και πολιτισμού της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα ενώνει με λειτουργικό τρόπο όλες τις δημιουργικές ψηφίδες της Περιφέρειας μέσα από ένα «δίκτυο διαδρομών» και επιχειρεί τη σύνδεση των μνημείων της με την τοπική επιχειρηματικότητα και τον σπουδαίο κόσμο της αγροδιατροφής.

Η ένταξη μπορεί να γίνει σαν μια Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή στα διοικητικά όρια του Δήμου μας συνδεδεμένη με τον πλησιέστερο κόμβο της Ερέτριας της μεγάλης διαδρομής που αφορά όλη την Περιφέρεια με τίτλο του δικού μας Υποέργου: " ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ". Η όλη διαδικασία προβλέπεται επακριβώς στον στόχο πολιτικής 5 του νέου ΕΣΠΑ 21-27. Ο Στόχος Πολιτικής 5 αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της  κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στην  πολιτιστική κληρονομιά, τα μνημεία, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή κ.ά.

Υπενθυμίζω ότι  εδώ και πολύ καιρό το Τ Τ.Τ. Αλιβερίου της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών μελετά και έχει  καταγράψει εξήντα συνολικά Μεσαιωνικά μνημεία στα διοικητικά όρια του Δήμου Κύμης Αλιβερίου  εκ των οποίων σαράντα πέντε (45) βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες και καθολικά μονών- τα περισσότερα με αξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο-και δεκαπέντε  κάστρα και οχυρώσεις της Φραγκοκρατίας. Τα μνημεία αυτά έχουν ήδη αποτυπωθεί σε έναν χάρτη της περιοχής με βάση τις συντεταγμένες που ελήφθησαν και συνοδεύονται με φωτογραφίες καθώς και αρχαιολογικές και ιστορικές πληροφορίες.

Ο ως άνω χάρτης, θα είναι άμεσα διαθέσιμος στο ευρύ κοινό  σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστός ο μνημειακός αυτός πλούτος της περιοχής: Ο καθένας που θα τον έχει στη διάθεσή του θα μπορεί  ακολουθώντας τις συντεταγμένες του χάρτη, με το GPS που βρίσκεται στο κινητό του, να βρει εύκολα και ασφαλώς το μνημείο που θα επιλέξει.

Η πυκνότητα των μεσαιωνικών αυτών μνημείων είναι   συγκριτικό πλεονέκτημα ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Είναι ενδεικτικό π.χ. ότι  κατά τον 13ο και 14ο αι. κτίζονται και διακοσμούνται με εξαιρετικές τοιχογραφίες έντεκα εκκλησίες σε όλη την Εύβοια,  κυρίως σταυρεπίστεγες, οι δέκα (!) εκ των οποίων βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (κεντρική Εύβοια) που ακόμα και σήμερα είναι η πιο εύφορη και  πυκνοκατοικημένη περιοχή της Εύβοιας.  Έτσι από νωρίς οι  Εύβοια χαρακτηρίστηκε από τους ερευνητές   σαν «το Νησί των οχυρώσεων» (Δημ.Τριανταφυλλόπουλος-Θεόδ.Σκούρας) και «το νησί των Σταυρεπίστεγων» (Αναστ. Ορλάνδος). Είναι προφανές ότι το πολιτιστικό αυτό απόθεμα  μπορεί, αφού ενταχθεί στη σύγχρονη  οικονομική και κοινωνική ζωή,  να γίνει πόλος τουριστικής έλξης, προσδίδοντας  εξωστρέφεια στην τοπική οικονομία.

Β. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΔΟΧΗ.

Σε μεγάλη διαδικτυακή  ημερίδα με τίτλο: «ΔΙΑΔΡΟΜΗ "ΟΙΔΙΠΟΥΣ" & Επιχειρηματικότητα»  που  πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2021, από  την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και το ΔΙΑΖΩΜΑ υπό την προεδρία του Προέδρου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ Σταύρου Μπένου,  συμμετοχή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,  του Αντιπεριφερειάρχη  Ευβοίας και λοιπών εκπροσώπων Διοίκησης και Φορέων, έθεσα επίσημα εκ μέρους του Δήμου μας την πιο πάνω πρόταση-αίτημα. Η πρόταση έγινε δεκτή  από τον Προεδρεύοντα της Ημερίδας κ. Σταύρο Μπένο, ενώ την επόμενη κιόλας ημέρα ξεκίνησαν οι διεργασίες με  ταυτόχρονη ενημέρωση και παρότρυνση του κ. Δημάρχου  για σχεδιασμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος- πλάνου με κύριο στόχο να είναι ο Δήμος μας έτοιμος να αξιοποιήσει τις πρώτες προκηρύξεις του νέου ΕΣΠΑ 21-27 του στόχου πολιτικής 5. Είναι προφανές ότι για την υλοποίηση του σπουδαίου για τον Τόπο μας αυτού project θα χρειαστούμε την πολύτιμη συνδρομή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ τόσο για τις απαιτούμενες συμπράξεις και διοικητικές πράξεις (μνημόνια συνεργασίας, προγραμματικές συμβάσεις, αποφάσεις αυτοδιοικητικών οργάνων κ.ά.),όσο και για την χρηματοδότηση σύνταξης και ωρίμανσης των απαιτουμένων μελετών.

                                                         Για το Δ. Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γραμματέας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ                                                                ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΕΚΑΣ