Evia Top: Μαζικό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το Γέφυρα ΙΙ

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021

Μαζικό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το Γέφυρα ΙΙ

 

Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται από πλευράς των επιχειρήσεων προκειμένου να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Προγράμματος Γέφυρα ΙΙ και να επιδοτηθεί η μηναία δόση του επιχειρηματικού τους δανείου (τόκοι και κεφάλαιο) για 8 μήνες κατά 80%.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του NEWS 24/7 στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr / ή http://ofeiles.gov.gr) έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί περισσότερες από 16.000 αιτήσεις ενώ σε συνδυασμό με το συνολικό ενδιαφέρον που καταγράφεται προκύπτει η εκτίμηση στο οικονομικό επιτελείο ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος των 300 εκατ. ευρώ πρόκειται να υπερκαλυφθεί.

Ωστόσο, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν ύστερα από την εξέταση της αίτησης, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται η επισύναψη στοιχείων και δικαιολογητικών που υπάρχουν σε τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης δανείων και σε δημόσιους φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 9 Μαΐου μικρές, μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες που πλήττονται από την κρίση του Covid-19 και έχουν δάνεια εξυπηρετούμενα, μη εξυπηρετούμενα αλλά και καταγγελμένα, έχουν περιθώριο να υποβάλουν αίτηση για την λήψη κρατικής επιδότησης με το Πρόγραμμα «Γέφυρα 2».

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών για το Πρόγραμμα του Γέφυρα ΙΙ, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους πραγματοποιεί δεκάδες παρουσιάσεις, μέσω τηλεδιασκέψεων, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Ικανοποίηση στις τράπεζες
Την ίδια στιγμή η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ έχει σκορπίσει πολλά «χαμόγελα» και στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών.

Όπως εξηγεί έμπειρος τραπεζίτης στο NEWS 24/7 με την λειτουργία των προγραμμάτων Γέφυρα Ι και ΙΙ οι τραπεζικοί ισολογισμοί γλυτώνουν από ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων που δημιουργεί η πανδημία, αποτρέπεται η περαιτέρω επιβάρυνσή των τραπεζών με προβλέψεις που θα μείωναν την κερδοφορία τους ενώ θα διευκολυνθεί η προσπάθεια τους για την δραστική μείωση των κόκκινων δανείων.

Από την άλλη, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες κερδίζουν χρόνο προσβλέποντας στο τέλος της πανδημίας και στην ανάκαμψη της οικονομίας που θα τους επιτρέψει να επανέλθουν στην κανονική εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους τα τραπεζικά επιτελεία μέσω των Προγραμμάτων Γέφυρα Ι και ΙΙ, επιδοτούνται ή θα επιδοτηθούν για 9 μήνες οι δόσεις περίπου 250.000 δανείων, συνολικού ποσού της τάξεως των 4,5 δισ. ευρώ.

Ποιους καλύπτει το Γέφυρα ΙΙ
Το πρόγραμμα "Γέφυρα ΙΙ” καλύπτει πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών - επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.

Με το πρόγραμμα επιδοτείται η μηνιαία δόση επιχειρηματικών δανείων (τόκοι και κεφάλαιο) για 8 μήνες κατά 80%. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 90% για τους συνεπείς δανειολήπτες. Το ποσοστό της επιδότησης για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι μέχρι 80%, προκειμένου να βοηθηθούν και να ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασική Προϋπόθεση
Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους μέχρι τις 9 Μαΐου.

Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

- Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

- Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Τα 5 βήματα
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα:

Βήμα 1: Αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).

Βήμα 2: Έλεγχος επιλεξιμότητας. Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Βήμα 3: Έγκριση επιδότησης. Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται μέσω e-mail.

Βήμα 4: Ρύθμιση δανείων. Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.

Βήμα 5: Καταβολή επιδότησης. Το χρονικό σημείο καταβολή της επιδότησης έχει ως εξής: α) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου της. Και στις δύο περιπτώσεις, η πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.News247.gr