Evia Top: Εργασιακό νομοσχέδιο: Δικαίωμα «αποσύνδεσης» τηλεργαζομένων

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

Εργασιακό νομοσχέδιο: Δικαίωμα «αποσύνδεσης» τηλεργαζομένων


Μέτρα εκσυγχρονισμού της ισχύουσας νομοθεσίας, που ενισχύουν την ισότητα των φύλων ενώ παράλληλα στηρίζουν την οικογένεια, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, με στόχο να ψηφιστεί έπειτα από διάλογο, έως τα μέσα Ιουνίου. Σύμφωνα, μάλιστα, με την υφυπουργό για τη Δημογραφική Πολιτική και Οικογένεια Μαρία Συρεγγέλα, «έρχεται να κλείσει την “ψαλίδα” μεταξύ των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και μιας αναχρονιστικής νομοθεσίας, η οποία αποτελούσε έως σήμερα αντικίνητρο για την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας».  

Ειδικότερα, μια σειρά διατάξεων αφορά την αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στην εργασία, διευρύνοντας την υφιστάμενη προστασία (που αντιμετωπίζει την παρενόχληση ως μορφή διάκρισης), προσθέτει τη βία στις συμπεριφορές που τιμωρούνται (mobbing) και προβλέπει αυστηρές κυρώσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας για τον εργοδότη που παρενοχλεί ή δεν αντιμετωπίζει περιστατικό.  

Σε ό,τι αφορά την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, θεσπίζεται άδεια πατρότητας: 14 ημέρες με αποδοχές έναντι 10 ημερών που προβλέπει η κοινοτική οδηγία και 2 ημερών που ισχύει σήμερα. Προβλέπεται προστασία του νέου πατέρα κατά της απόλυσης για 6 μήνες από τη γέννηση του τέκνου.

Επιπλέον, θεσπίζεται γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γονέα με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους 2 μήνες, εισάγεται δικαίωμα ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας (π.χ. τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο, μερική απασχόληση) για γονείς και φροντιστές παιδιών ηλικίας έως 12 ετών, δίνεται άδεια φροντιστή 5 εργάσιμες ημέρες, θεσπίζεται απουσία λόγω ανωτέρας βίας, καθώς και άδεια 7 ημερών για υποβολή σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Τάξη επιδιώκει να βάλει το υπουργείο Εργασίας στο άναρχο τοπίο που επικρατεί στο νέο μοντέλο απασχόλησης, την τηλεργασία. Στο σχέδιο νόμου έχουν ενσωματωθεί μια σειρά από διατάξεις που ακολουθούν το παράδειγμα χωρών όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ξεχωρίζει η νομοθέτηση της αναγνώρισης του δικαιώματος αποσύνδεσης. Ορίζεται ότι είναι δικαίωμα κάθε τηλεργαζομένου να απέχει από την παροχή εργασίας με τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό ή ψηφιακό τρόπο, εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των αδειών του. Η τηλεργασία επιβάλλεται με συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους δημόσιας υγείας ή υγείας του εργαζομένου μπορεί να εισάγεται μονομερώς. Ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος του εξοπλισμού, της συντήρησης και των τηλεπικοινωνιών.

Σχετικά με τις συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες, θεσπίζεται πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων και απασχολουμένων σε αυτές.  

Επίσης, προβλέπεται η κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς τις αποζημιώσεις απόλυσης. Οι αποζημιώσεις που ήταν λιγότερα μεροκάματα εξισώνονται με εκείνες των υπαλλήλων, ήτοι μισθοί έως 12 μηνών.

Επτά επιπλέον κλάδοι θα λειτουργούν πλέον τις Κυριακές, καθώς σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, τη δυνατότητα λειτουργίας και τις Κυριακές – αργίες μπορεί να χρησιμοποιήσουν η τροφοδοσία, τα logistics, φάρμακα, data centers, εξωσχολικές δράσεις, μηχανογράφηση, εξετάσεις έκδοσης διπλωμάτων, καθώς και βιομηχανικές μονάδες που δουλεύουν 7 ημέρες με βάρδιες, αλλά δεν καλύπτονταν μέχρι τώρα από τη νομοθεσία. Το σύστημα αμοιβών δεν αλλάζει. Δηλαδή, η εργασία την Κυριακή αμείβεται με προσαύξηση 75%, ενώ παρέχεται δικαίωμα να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την αμέσως επόμενη εβδομάδα.


 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ