Evia Top: Χαλκίδα: Ενημερωτικό περίπτερο Παγκόσμιας Ημέρας κατά της κακοποίησης ατόμων τρίτης ηλικίας

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021

Χαλκίδα: Ενημερωτικό περίπτερο Παγκόσμιας Ημέρας κατά της κακοποίησης ατόμων τρίτης ηλικίας


Ενόψει της 15ης Ιουνίου, Παγκόσμιας Ημέρας κατά της κακοποίησης ατόμων τρίτης ηλικίας, η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδος έχει οργανώσει ενημερωτική καμπάνια στις 14 και 15 Ιουνίου στη Χαλκίδα.

Στο πλαίσιο του ποργράμματος Active citizens fund Ελλάδας διεξάγεται το έργο  Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χρυσής Ηλικίας. Οι φορείς υλοποίησης του έργου, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας και ο εταίρος Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη, προσκαλούν το κοινό στο περίπτερο επί της οδού Αβάντων πλησίων δικαστηρίων Χαλκίδας, να ενημερωθεί υπεύθυνα προκειμένου να αναδειχθούν τα ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα των δικαιωμάτων των ατόμων τρίτης ηλικίας με έμφαση στα άτομα με άνοια και κατάθλιψη.

Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Χρυσής Ηλικίας»

15 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης Ατόμων Τρίτης Ηλικίας

Τα άτομα με άνοια και κατάθλιψη συχνά στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα τους, με συνέπειες σε υγεία και θνησιμότητα και με την κακοποίηση ως πιο σοβαρή παραβίαση.

Διάφορες μορφές παραμέλησης και κακοποίησης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα ευάλωτα άτομα τρίτης ηλικίας απειλώντας τη σωματική και συναισθηματική/ ψυχική τους υγεία. Η νοητική δυσλειτουργία αποτελεί ένα από τους ατομικούς παράγοντες κινδύνου κακοποίησης που εξετάζουν οι έρευνες σύμφωνα με τον ΠΟΥ, καθώς, ένα μεγάλο μέρος των περιστατικών που καταγγέλλονται, αφορούν τα πιο υπέργηρα άτομα ή εκείνα με τις περισσότερες νοητικές δυσλειτουργίες. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αναγνωρίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ευπαθών και ευάλωτων ηλικιωμένων ατόμων είναι γυναίκες, δύο στα τρία άτομα άνω των 80 ετών στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Πάνω από το ένα τρίτο αυτών των γυναικών πάσχουν από μορφές άνοιας, γεγονός που τις καθιστά ακόμη πιο ευάλωτες στην κακοποίηση.

Τα άτομα τρίτης ηλικίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις του ηλικιακού ρατσισμού, φτώχεια και κακοποίηση, που περιορίζουν τα δικαιώματα και την κοινωνική συνεισφορά τους, σε όλον τον κόσμο. Πιο ειδικά, τα άτομα με ψυχικές παθήσεις στην τρίτη ηλικία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία ως συνέπειες στίγματος, φόβου και αποφυγής, που υπάρχει στο γενικό πληθυσμό και υποτίμησης των δυνατοτήτων τους από το οικογενειακό περιβάλλον, τους πολιτικούς, τους επαγγελματίες και την κοινωνία γενικότερα.

Ακόμη και οι οικογενειακοί φίλοι και γνωστοί, σταματούν να επισκέπτονται τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές και νοητικές διαταραχές.

Η διασφάλιση καλής υγείας και καλής ποιότητας ζωής αποτελούν βασικά δικαιώματα. Ακολουθώντας το δρόμο των δικαιωμάτων κι άλλων ειδικών ομάδων, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μετανάστες, έτσι και τα δικαιώματα των ατόμων τρίτης ηλικίας απαιτούν αναγνώριση. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της δημογραφικής γήρανσης παγκοσμίως και της πανδημίας, το ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ατόμων τρίτης ηλικίας έχει ανανεωθεί, κατάσταση που θα κάνει προεξέχοντα τα δικαιώματα της ομάδας και τις παραβιάσεις τους. Η πανδημία έχει φέρει μαζί της αύξηση στην κακοποίηση ατόμων τρίτης ηλικίας λόγω της παρατεταμένης παραμονής στο σπίτι σε συνδυασμό με αυξημένο στρες που έχει επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε τα άτομα να συντηρήσουν τις ικανότητές τους και να παραμείνουν στο οικείο περιβάλλον, συνεχίζοντας να συμμετέχουν στα ενδιαφέροντά τους και να αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους στις κοινότητες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι απαραίτητο να διευθετηθούν θέματα αναφορικά με την ασφάλεια και την αυτονομία, την ενδυνάμωση των οικογενειακών και φιλικών σχέσεων, τις ευκαιρίες να διατηρηθούν συνήθειες και ενδιαφέροντα, την παροχή βοήθειας και υποστήριξης. Ο ΠΟΥ, τονίζει, ότι είναι σημαντικό, τα άτομα με άνοια και οι οικογενειακοί φροντιστές, να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις επιλογές που επηρεάζουν τη ζωή και την ευημερία τους και να ακούγεται η φωνή τους με έναν τρόπο που να έχει νόημα γι΄ αυτούς. Επίσης, είναι σημαντικό, οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στην εξυπηρέτηση και φροντίδα των ατόμων τρίτης ηλικίας με άνοια και κατάθλιψη, να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να γνωρίζουν τις ανάγκες τους.

Περαιτέρω, η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, προϋποθέτει ανάπτυξη ισχυρής σχέσης ανάμεσα στα άτομα που επηρεάζονται, τους φορείς σε τοπικό επίπεδο και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι οργανισμοί της κοινωνίας πολιτών, έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις ομάδες στόχους, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του κοινωνικού ιστού στην προάσπιση των δικαιωμάτων της ομάδας-στόχου. Οι ενδεδειγμένες στρατηγικές περιλαμβάνουν ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων σε άτομα-κλειδιά για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη και ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση σχετικά με τα είδη, τα σημεία και τους παράγοντες κακοποίησης και τα θέματα του ηλικιακού ρατσισμού.

Το έργο «Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Χρυσής Ηλικίας”», υλοποιείται στη Στερεά Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη.

Για την επικοινωνία του έργου και την ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου (14 Ιουνίου) και ενημερωτικό περίπτερο τη Δευτέρα και Τρίτη 14 και 15 Ιουνίου στη Χαλκίδα, στην αρχή της οδού Αβάντων (πλησίον Δικαστικού Μεγάρου) ενόψει της 15ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας κατά της κακοποίησης ατόμων τρίτης ηλικίας.

Επίσης, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του φορέα, για να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό υλικό www.alzheimer-chalkida.org .

• Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη.

• Η συναισθηματική υγεία είναι όσο σημαντική είναι η φυσική υγεία.

• Η ηλικία και η εξάρτηση από άλλους δεν μπορούν να δικαιολογούν τον περιορισμό των δικαιωμάτων. Όλα τα άτομα οφείλουν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες.

«Τα άτομα που είναι πιθανότερο να βασιστούν σε άλλους για φροντίδα έχουν δικαιώματα να ζουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή» (Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, άρθρο 25).

Το έργο «Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Χρυσής Ηλικίας”» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.