Evia Top: Με εγκύκλιο απαγορεύουν σε δημόσιους υπαλλήλους να καταθέτουν ενάντια στο Δημόσιο

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Με εγκύκλιο απαγορεύουν σε δημόσιους υπαλλήλους να καταθέτουν ενάντια στο Δημόσιο


Το πρωτοφανές έγγραφο από τη νομική σύμβουλο του κράτους προς το υπουργείο, που δεν επικαλείται καμία διάταξη του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Εγκύκλιος του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Μετανάστευσης γνωστοποιεί στους υπαλλήλους του υπουργείου πως δεν επιτρέπεται να προσέρχονται ως μάρτυρες σε δίκες που το δημόσιο εγκαλείται για παράνομες πράξεις διαφορετικά θα διώκονται, καθώς αποτελεί «πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα».

Σε καθεστωτικές λογικές παραπέμπει το πρωτοφανές έγγραφο, που δεν επικαλείται καμία διάταξη του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ή άλλου νομικού κειμένου ούτε κάποιο σχετικό αίτημα της διοίκησης κι έχει θέμα «Εξέταση υπαλλήλων ως μαρτύρων σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο».

Όπως δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών, αυτό φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 441-ΛΠ820/2021, υπογράφεται από τη Νομική Σύμβουλο του Κράτους, Ελένη Πασαμιχάλη, και στάλθηκε την Τρίτη 1η Ιουνίου από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με παραλήπτες τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών, με κοινοποίηση στο Γραφείο Υπουργού.

Ούτε λίγο ούτε πολύ το έγγραφο απειλεί τους υπαλλήλους του υπουργείου με πειθαρχική και ποινική δίωξη αν καταθέσουν «υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου», είτε ενόρκως σε ακροατήριο, είτε γραπτώς σε συμβολαιογράφο. Επιτρέπει την ένορκη κατάθεση υπαλλήλων «μόνο προς επίρρωση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Γραφείου μας και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης».

Επιπλέον, αντιθέτως από όσα ισχυρίζεται το νομικά απαράδεκτο κείμενο, τους μάρτυρες τους καλεί η Δικαιοσύνη και όχι οι διάδικοι, οι οποίοι προτείνουν αλλά δεν αποφασίζουν την κλήση μαρτύρων. Οι μάρτυρες έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τα πραγματικά περιστατικά όπως τα γνωρίζουν και δεν δεσμεύονται από το ποιος διάδικος τους προτείνει. Αλλωστε η Δικαιοσύνη έχει δικαίωμα να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή μάρτυρα, χωρίς βέβαια να λαμβάνει υπόψη τις αυθαίρετες εγκυκλίους της διοίκησης.

Οι νομικοί διευκρινίζουν επίσης ότι το έγγραφο δεν αφορά την κατάθεση απόρρητων πληροφοριών ή υποθέσεις διασφάλισης εχεμύθειας και προσωπικών δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές η προστασία των πληροφοριών καλύπτεται πλήρως από σειρά άλλων διατάξεων σε περιπτώσεις κατάθεσης στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», το τελευταίο διάστημα υπήρξαν σε εξέλιξη δικαστικές υποθέσεις συμβασιούχων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που διεκδικούν εργασιακά δικαιώματα ή επαναπρόσληψη. Παραμένει ωστόσο άγνωστο ποιων τα συμφέροντα επιχειρεί να προστατέψει το συγκεκριμένο αυθαίρετο έγγραφο, όπως και από τι, γιατί και έναντι ποιων, με δεδομένες τις ανοιχτές υποθέσεις που έχει το υπουργείο με τη Δικαιοσύνη τόσο για ζητήματα καταστρατήγησης της εργασιακής νομοθεσίας όσο και για απευθείας αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων, για τις οποίες, όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, διενεργεί προανάκριση ο εισαγγελέας. Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι τα συνδικαλιστικά όργανα των υπαλλήλων του υπουργείου έχουν ζητήσει διευκρινίσεις και εξετάζουν τις περαιτέρω ενέργειές τους. Τεκμηριωμένη θέση αναμένεται να πάρει και το Διοικητικό Επιμελητήριο.

Η «Εφ.Συν.» έθεσε χτες στο γραφείο Τύπου του υπουργείου συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το ασαφές και αυθαίρετο έγγραφο, αλλά το υπουργείο δεν ήταν χτες σε θέση να απαντήσει.

Το επίμαχο Έγγραφο

Θέμα: Εξέταση υπαλλήλων ως μαρτύρων σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο

Αναφορικά με την εξέταση υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου ως μαρτύρων σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο και επειδή έχει παρατηρηθεί η πρόθεση πληρεξουσίων δικηγόρων των αντιδίκων του Ελληνικού Δημοσίου να ζητούν από αυτούς να καταθέτουν ενόρκως ενώπιον του ακροατηρίου ή γραπτώς διά λήψης ένορκης βεβαιώσεως ενώπιον συμβολαιογράφου, προς απόδειξη των ισχυρισμών τους, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, να ενημερώσουν τους υπηρετούντες σε αυτές υπαλλήλους ότι η ένορκη κατάθεση υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα, καθώς και ότι η ένορκη κατάθεση υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου είναι δυνατή μόνο προς επίρρωση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Γραφείου μας και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης.

Η Νομική Σύμβουλος του Κράτους
Ελένη Πασαμιχάλη


 
Πηγή: www.rosa.gr