Evia Top: Συνταξιούχοι: Ακόμη περιμένουν διόρθωση σε πρόστιμα και φόρους από αναδρομικά των ετών 2000-2012

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021

Συνταξιούχοι: Ακόμη περιμένουν διόρθωση σε πρόστιμα και φόρους από αναδρομικά των ετών 2000-2012


Με τόκο 6% θα πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, τυχόν ποσά από φόρους και πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2019 σε όσους συνταξιούχους εισέπραξαν αναδρομικά ποσά που δικαιούνταν για την περίοδο 2000-2012. Μάλιστα ει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων επισημαίνει την άρνηση εδώ και μήνες, μετά και σχετική απόφαση του ΣτΕ, του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της ΑΑΔΕ να προχωρήσουν σε σχετικές ενέργειες συμμόρφωσης και αναίρεσης των καταλογισμών.

Υπενθυμίζεται ότι Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), έκρινε πριν λίγους μήνες τελεσίδικα ότι είναι άκυρες οι πράξεις προσδιορισμού φόρων και προστίμων που είχε επιβάλλει σε περισσότερους από 70.000 συνταξιούχους η ΑΑΔΕ.

Βασικός λόγος της απόφασης ήταν ότι ο χρόνος που εστάλησαν τα σχετικά ειδοποιητήρια στους έχοντες λάβει τα αναδρομικά, ήταν εκτός των νόμιμων προθεσμιών και το όποιο αδίκημα είχε παραγραφεί. Πιο συγκεκριμένα το ΣτΕ έκανε δεκτές τις αποφάσεις των διοικητικών Εφετείων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης που έκριναν ότι οι πράξεις προσδιορισμού και παράδοσης της όποιας συνταξιοδοτικής απόφασης, θα έπρεπε να γίνει εντός της προθεσμίας παραγραφής και όχι μεταγενέστερα.

Δηλαδή οι συνταξιούχοι θα έπρεπε να έχουν λάβει τις πράξεις του προσδιορισμού φόρων και προστίμων έως τις 31-12-2019 και όχι το 2019. Δηλαδή οι φόροι και τα πρόστιμα είναι άκυρα καθώς καταλογίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 αλλά κοινοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 κι έτσι είναι εκτός νόμιμων προθεσμιών. Να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά (πρόστιμα και φόροι) ξεπερνούν τα 90 εκατομμυρίων ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι την αντισυνταγματικότητα και την ακυρότητα της διαδικασίας, που ακολούθησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επιβεβαίωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, «πατώντας» στις υπ' αριθμόν 616/2021 και 618/2021 αποφάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έτσι πλέον διευκρινίστηκε τελεσίδικα ότι η πράξη προσδιορισμού του φόρου πρέπει να επιδίδεται στα χέρια του ελεγχόμενου εντός της προθεσμίας παραγραφής και όχι μετά τη λήξη της, ανεξαρτήτως του αν η πράξη έχει εκδοθεί πριν από τη λήξη του χρόνου παραγραφής.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη αναφορά της ΔΕΔ, που πατά στις αποφάσεις ΣτΕ, πλέον καθιστά άκυρες βεβαιώσεις φόρων και σε επιχειρήσεις και γενικά επιτηδευματίες, στους οποίους η πράξη προσδιορισμού του φόρου επιδόθηκε μετά τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής.

Έτσι, στις περιπτώσεις που έχουν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα θα πρέπει να επιστραφούν, έπειτα από προσφυγές των εν λόγω φορολογουμένων.

Τρέχουν για ελέγχους
Στο μεταξύ την ολοκλήρωση ελέγχων σε εκκρεμείς φορολογικές επιταχύνει η ΑΑΔΕ ώστε να προλάβει τις προθεσμίες για την επιβολή φόρων και προστίμων ένεκα και των προαναφερθέντων αποφάσεων του ΣτΕ, όπου ρητά αναφέρεται ότι το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.

Ειδικότερα με βάση το σχέδιο της ΑΑΔΕ στο μάτι μπαίνουν:

1. Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2015 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη.

2. Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015.

3. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2012, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2018. Για τις υποθέσεις αυτές η αρχική 5ετής προθεσμία παραγραφής, η οποία έληγε κανονικά στις 31-12-2018 (5 χρόνια από τη λήξη του έτους 2013 στο οποίο έπρεπε να είχε υποβληθεί η αρχική εμπρόθεσμη δήλωση), παρατάθηκε για 3 ακόμη χρόνια, μέχρι τις 31-12-2021, επειδή οι αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν στο τελευταίο έτος της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής.

4. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2010 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, δηλαδή μετά την 31η-12-2016, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης

5. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2005, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ποτέ η οικεία δήλωση. Για τις υποθέσεις αυτές προβλέπεται 15ετής περίοδος παραγραφής, η οποία άρχισε να «τρέχει» αμέσως μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να υποβληθούν οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, δηλαδή από την 1η-1-2007 και λήγει στις 31-12-2021.


News247.gr