Evia Top: Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης: Η Σκύρος και η ΣΝΕ να μείνουν σαν παράδειγμα στην πατρίδα μας

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης: Η Σκύρος και η ΣΝΕ να μείνουν σαν παράδειγμα στην πατρίδα μας


Την Κυριακή 24 Οκτώβρη έγινε η Γενική Συνέλευση της Σκύρου Ναυτικής Εταιρείας με μικρή συμμετοχή μετόχων, παρά τη μεγάλη σημασία που έχει αυτή στη ζωή μας, αφού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ανάπτυξης του νησιού μας αλλά και της βελτίωσης του τρόπου ζωής μας γενικότερα.

Μερικές ημέρες πριν τη Συνέλευση έστειλα μία επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΝΕ. Επιστολή, η οποία έθετε ερωτήματα για ορισμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που στάθηκαν ως αφορμές έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων και για τις οποίες έπρεπε να δοθούν διευκρινήσεις και αιτιολογήσεις.

Δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία απάντηση και ως εκ τούτου τη γνωστοποιώ, αφ’ ενός για να μην παρερμηνευτούν τα λεγόμενά μου και, αφ’ ετέρου μήπως έστω και τώρα κληθούν οι αρμόδιοι να απαντήσουν, σεβόμενοι τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας που οφείλουν να ακολουθούν τα Διοικητικά Συμβούλια.

Η επιστολή είχε ως εξής:

Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία είναι η μόνη εταιρεία Λαϊκής Βάσης που εξακολουθεί να λειτουργεί στην χώρα μας και ο “Αχιλλέας” το μόνο πλοίο που δεν χρωστάει σε τράπεζα αφού η ΣΝΕ έχει αποθεματικό.

Είναι επίσης αναμφίβολο ότι η ΣΝΕ είναι για την Σκύρο και τους Σκυριανούς υψίστης σημασίας για τον τρόπο ζωής και την οικονομία του τόπου μας, αφού αποτελεί την σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. 

Είναι επομένως επιβεβλημένο η συμπεριφορά μας και ιδίως η συμπεριφορά του Δήμου Σκύρου, ως βασικού μετόχου της Εταιρείας, μέσω του Δ.Σ. να είναι προσεκτική, αποτελεσματική και δημοκρατική, αφού πρέπει να εκφράζει όλο τον Σκυριανό λαό.

Δεν πρέπει να υπάρχουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες και βόλεμα ημετέρων. Δεν πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται εν κρυπτώ χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και δημοκρατική διαδικασία.

Η ΣΝΕ ανήκει σε όλες και όλους τους Σκυριανούς και όχι σε πλειοψηφίες. Φυσικά οι αποφάσεις λαμβάνονται και κατά πλειοψηφία, όμως με πλήρη ενημέρωση, αιτιολόγηση και αντικειμενικότητα.

Με την επιστολή μου αυτή επ’ ευκαιρία της γενικής συνέλευσης στις 24 Οκτώβρη δεν προτίθεμαι να ασκήσω στείρα κριτική, ποτέ δεν έχω ακολουθήσει τέτοια τακτική. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και πλήρης ενημέρωση σε αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν, αλλά και πλήρης αιτιολόγηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση και διαβούλευση.

Σε πρώτη φάση περιορίζομαι σε ερωτήματα, ώστε να είμαι σε θέση να κρίνω και να προτείνω.

Ερωτώ λοιπόν:

1.         Ποιο είναι το κόστος σε καύσιμα της διαδρομής Κύμη-Σκύρος με επιστροφή. Ποια η αιτιολόγηση της μη πραγματοποίησης της διαδρομής το Σάββατο για συγκεκριμένη περίοδο, αν προσπαθήσατε να χρηματοδοτηθείτε από άλλον φορέα και αν το συζητήσατε πριν με ενδιαφερόμενους φορείς (τον Δήμο, επαγγελματίες κλπ), ώστε να βρεθεί καλύτερη λύση.

2.         Ποια είναι η αιτιολόγηση της μεγάλης αύξησης της τιμής των εισιτηρίων των μη επιδοτούμενων δρομολογίων; Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας αυτή την περίοδο και αν με την δεδομένη αύξηση της κίνησης την περίοδο του καλοκαιριού, υπάρχει σκέψη μείωσης της τιμής;

3.         Εάν μπορείτε να αιτιολογήσετε τη λύση σύμβασης ή απόλυση:

            α) του Λογιστή Βαρσάμου Γιώργου και το ποσόν που ωφελήθηκε η ΣΝΕ απ’ αυτή.

            β) του υποπλοιάρχου Παρασκευά Αντώνη και μάλιστα λίγους μήνες πριν από την     συνταξιοδότησή του. Ποιος τον αντικατέστησε;

            γ) πώς προέκυψε η απομάκρυνση της Στάθη Σούλας;

4.         Να ενημερώσετε αν υπάρχει σκέψη η απόφαση του Δ.Σ. για αγορά νέου πλοίου. Εάν αυτό θα είναι σε αντικατάσταση του Αχιλλέα ή σαν δεύτερο πλοίο. Να αναφερθούν οι λόγοι και ο τρόπος απόκτησης.

5.         Εάν έχει εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. να ψηφίσει με εξουσιοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τη Μονή Μεγίστης Λαύρας ή κάποιον μεγαλομέτοχο;

6.         Γιατί η επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν έγινε τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβριου, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή;

7.         Σε γενικέ γραμμές αν έχουν αυξηθεί τα έξοδα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια και αν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι αύξησης;

“Αγαπητοί συμπολίτες,

κατά την δωδεκαετή ενασχόλησή μου με τα κοινά του νησιού μας, ύστερα από τις τρεις εκλογικές διαδικασίες που με τιμήσατε με τη ψήφο σας, ένα από τα βασικά ζητήματα συζητήσεων και ενδιαφέροντος ήταν αυτό της “Σκύρου Ναυτικής Εταιρείας”.

Θυμούνται οι παλαιότεροι ότι το 2003 η Σκύρος κινδύνευε να μείνει χωρίς πλοίο και συγκοινωνία εξαιτίας λαθεμένων αποφάσεων του Δ.Σ. της ΣΝΕ αλλά κυρίως του Δήμου.

Κατορθώσαμε σε χρόνο ρεκόρ, ενός έτους, να αποκτήσουμε νέο πλοίο, τον “Αχιλλέα”, χωρίς να υπάρχει αποθεματικό, αλλά με δανεισμό και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσα σε λίγα χρόνια καταφέραμε να μην υπάρχουν χρέη και να έχουμε αφήσει γεμάτα τα ταμεία της εταιρίας με αποθεματικό μερικών εκατομμύριων ευρώ!!

Όλα αυτά έγιναν με προσεκτικά βήματα, παίρνοντας συμβουλές από ανθρώπους,  γνώστες του ναυτικού επαγγέλματος, αλλά και τη συμμετοχή και συμβολή συμπατριωτών μας.

Αφορμή της παρέμβασής μου είναι η τελευταία γενική συνέλευση της ΣΝΕ και τα όσα διαδραματίστηκαν πριν και κατά τη διάρκειά της, τα οποία δεν ήταν ούτε ευχάριστα ούτε διαφανή. Φοβάμαι ότι δρομολογούνται γεγονότα “για εμάς χωρίς εμάς”. Και εξηγούμαι:

1.         Πριν ένα χρόνο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της ΣΝΕ την 27-7-2020 όσον αφορά τις προοπτικές της Εταιρείας ήταν: “ Να επανέλθει το θέμα εφ’ όσον διαμορφωθεί πρόταση-εισήγηση για τις προοπτικές της Εταιρείας από το Δ.Σ.

Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της 21 Σεπτέμβρη 2021 για το ίδιο θέμα, ο Δήμαρχος της Σκύρου κ. Μαυρίκος είπε: “Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί η αγορά νέου πλοίου. Διερευνάται η πιθανότητα από τον Πρόεδρο της ΣΝΕ, έχει ανατεθεί το business plan από την Εταιρεία, γίνονται ή θα γίνουν διάφορες συζητήσεις με τις Τράπεζες και το Δ.Σ. θα κάνει τις προτάσεις του”.

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι που ανατέθηκε η μελέτη; Ποιες επαφές έγιναν και με ποιον; Γιατί αυτή η σιωπή ή  η απόκρυψη;

2.         Κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, δεν έπρεπε στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΣΝΕ να συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις που εκπροσωπούν όλους τους Σκυριανούς και τις Σκυριανές, πράγμα που θα επιβεβαίωνε τη συναίνεση και τη συνεργασία στο κρίσιμο για το νησί μας θέμα;

3.         Μεγάλη, επίσης, έκπληξη αισθάνθηκα κατά την συζήτηση για τον απολογισμό του 2020, ότι ο μόνος που τοποθετήθηκε ήταν ο κ. Ζακυνθινός διαβάζοντας μία συγχαρητήρια επιστολή που είχε γράψει προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της ΣΝΕ!! Αξίζει πραγματικά να επιδιώξουν όλοι να τη διαβάσουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όμως, παρά τις δεκάδες χιλιάδες ψήφους που πήρε από επισήμως εξουσιοδοτημένα άτομα, ως ανταμοιβή, δεν μπόρεσε να εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο. Έμεινε έξω για λίγες ψήφους. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας ακόμη!!!

4.         Ευχάριστο γεγονός για μένα υπήρξε η υποβολή υποψηφιοτήτων στο Δ.Σ. από άτομα νέας ηλικίας και με διάθεση προσφοράς ανεξάρτητα και αν δεν έτυχαν της αποδοχής του Δήμου ή των εξουσιοδοτηθέντων ατόμων,

   Αγαπητοί συμπολίτες, εύχομαι τελικά να επικρατήσουν η σύνεση, η διαφάνεια, η μεθοδικότητα, ο προγραμματισμός και η αποτελεσματικότητα.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για λαθεμένες αποφάσεις, για κινήσεις εντυπωσιασμού και αλλότρια συμφέροντα.

Η ΣΝΕ είναι ο μοχλός ανάπτυξης του νησιού μας και είναι άδικο η επιτυχημένη για χρόνια πορεία της να διακοπεί από λαθεμένες αποφάσεις.

Η ΣΝΕ είναι Εταιρεία Λαϊκής Βάσης και έτσι πρέπει να παραμείνει.

Δεν πρέπει να προκαλούμε και να μπαίνουμε σε ανταγωνισμούς, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε.  Η Σκύρος και η ΣΝΕ να μείνουν σαν παράδειγμα στην πατρίδα μας.

Μ. Χατζηγιαννάκης

ιατρός ΕΣΥ, πρώην Δήμαρχος Σκύρου