Evia Top: Ίδρυση ΔΙΕΚ Αγροτικού Τομέα στη Βόρεια Εύβοια- Η απάντηση του Υπουργού

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Ίδρυση ΔΙΕΚ Αγροτικού Τομέα στη Βόρεια Εύβοια- Η απάντηση του Υπουργού


Ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση σχετικά με το θέμα «Ίδρυση ΔΙΕΚ Αγροτικού Τομέα στη Βόρεια Εύβοια» 

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, το Υπουργείο σας προχώρησε στην ίδρυση, κατά το τρέχον σπουδαστικό έτος 2021-22, έξι Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης («ΔΙΕΚ»), που αντικατέστησαν τα παλαιά «ΕΠΑΣ», με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών. Πιο αναλυτικά, στα Ιωάννινα, δημιουργήθηκε η ειδικότητα του Τεχνικού Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας, στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα, στη Μεσσαρά, η ειδικότητα του Τεχνικού Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό κάλυψη, ενώ στην Λάρισα, οι σπουδαστές έχουν να επιλέξουν μια από τις δύο νέες ειδικότητες, αυτήν του Διαχειριστή Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων ή αυτήν του Τεχνικού Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων. Στο Κτήμα Συγγρού, στην Αττική, οι μαθητές θα εκπαιδευτούν στην ειδικότητα του Τεχνικού Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος. Στην δε Νεμέα, δημιουργήθηκε η ειδικότητα του Τεχνικού Αμπελουργίας και Οινολογίας, ενώ, στην Καλαμπάκα, θα υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης στην ειδικότητα του Τεχνικού Ξυλογλυπτικής και Εφαρμογής σε Ξύλινες Κατασκευές. Δεδομένου, τώρα ότι, υφίσταται το κληροδότημα «ΤΑΣΟΥΛΑ», στον Δήμο της Ιστιαίας της Βόρειας Εύβοιας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση των 200 στρεμμάτων του μπορεί να φιλοξενήσει Γεωργική Σχολή, κρίνεται επιτακτική ανάγκη, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, στο παρελθόν, εξ’ αιτίας της ζοφερής κατάστασης που βιώνουν οι νέοι στην κατεστραμμένη Βόρεια Εύβοια, μετά από τις πρόσφατες πυρκαγιές, το εν λόγω πλάνο να ενεργοποιηθεί. Ενεργοποιούμενο σχετικά, το παραπάνω κληροδότημα θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν το έβδομο «ΔΙΕΚ» ανά την Επικράτεια, διετούς φοίτησης, δωρεάν, υπό την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», παρέχοντας εκπαίδευση, είτε στην ειδικότητα της μελισσοκομίας, είτε στην ειδικότητα του γενικότερου αγροτο-διατροφικού τομέα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να τελεσφορήσει σχετικά η ενεργοποίηση του ανωτέρω κληροδοτήματος, στην Ιστιαία, της Βόρειας Εύβοιας, ώστε να ιδρυθεί στα όριά του ένα «ΔΙΕΚ», υπό την εποπτεία και την αιγίδα του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», με γνώμονα την αναβάθμιση της αγροτικής κατάρτισης στην Βόρεια Εύβοια, παρέχοντας στους νέους της ευρύτερης περιοχής μια ολοκληρωμένη μεταλυκειακή αγροτο-τεχνική εκπαίδευση;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η απάντηση του Υπουργού

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, για θέματα

της αρμοδιότητας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Στο ν. 4763/20 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση  νέας  νομοθετικής  κατοχύρωσης  των  επαγγελμάτων  (EE  L173), κύρωση της Συμφωνίας),  κύρωση  της  Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄254) προβλέπονται τα σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στις βασικές ρυθμίσεις που αφορούν την ίδρυση των συγκεκριμένων δομών προβλέπεται ότι:

1.         Η τυπική επαγγελματική κατάρτιση του επιπέδου πέντε (5) παρέχεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

2.         Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι μεταξύ άλλων η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων.

3.         Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. ανήκει στο καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4.         Είναι δυνατή η ίδρυση Ι.Ε.Κ. και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

5.         Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ' ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ' αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Η φοίτηση στα δημόσια I.E.K. παρέχεται δωρεάν.

6.         Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΥΠΑΑΤ δύναται να ιδρύσει δημόσια Ι.Ε.Κ. Στη σχετική απόφαση ρυθμίζεται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου, θεσμοθετήθηκαν διαδικασίες και όργανα προκειμένου καταστεί πραγματική η διασύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό του συστήματος. Στόχος είναι η ορθολογική επιλογή ειδικοτήτων και εκπαιδευτών, η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων κ.α.. Ενδεικτικά αναφέρεται το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αποτελεί τη βασική δομή διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης και διά βίου μάθησης, σε κεντρικό επίπεδο, με συμβουλευτικό και εισηγητικό ρόλο αναφορικά με την ενίσχυση της ευελιξίας και της εξωστρέφειας του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η συστηματική παρακολούθηση των αναγκών του συστήματος και η βελτίωση της σύζευξης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων και ως εκ τούτου την ουσιαστική διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι το θιγόμενο από την συγκεκριμένη ερώτηση ζήτημα είναι πολυπαραγοντικό καθώς πρέπει να συνεκτιμηθούν σειρά παραμέτρων όπως:

           Αναγκαιότητα σύμφωνα με τα στοιχεία παραγωγής της κάθε περιοχής,

           Υφιστάμενες αντίστοιχες δομές στην περιοχή,

           Ειδικότητες ΙΕΚ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ανά περιοχή,

           Υποδομές για στέγαση που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές,

           Κόστος λειτουργίας,

           Κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό

           Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εργαστηριακός εξοπλισμός κ.α.

Πλέον των ανωτέρω, και όσον αφορά στην ίδρυση νέων Δημόσιων ΙΕΚ, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν:

α) η αρ. 5570/19-07-2021 (Β΄3668) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», σύμφωνα με την οποία, ιδρύονται 6 νέα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Λάρισας, Κορίνθου, Τρικάλων, Ηρακλείου και Αττικής.

β) η αρ. 6287/8-09-2021 (Β’ 4213) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», στην οποία ορίζεται ότι η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω ΔΙΕΚ ανατίθεται στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», στον οποίο εντάσσονται οργανικά.

γ) η αρ.709/287335/18-10-2021 (Β΄4807) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 34 του ν.4763/2020 (Α΄254).

Για περαιτέρω ενημέρωση επί των θεμάτων της Ερώτησης διαβιβάζεται το με αρ. πρωτ. 59017/15-11-2021 έγγραφο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ