Evia Top: Συνέντευξη του προέδρου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Τάσου Βελισσαρίου στο Eviatop

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Συνέντευξη του προέδρου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Τάσου Βελισσαρίου στο Eviatop


Πρόεδρος Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ο περιφερειακός σύμβουλος Τάσος Βελισσαρίου και με πολλή δουλειά, πείσμα και προσπάθεια έχει πετύχει πολλά. Σήμερα μιλάει στο Eviatop για τις δράσεις και το έργο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

ΕΡ.: Πότε και γιατί κρίθηκε αναγκαίο να ιδρυθεί η Αγροδιατροφικη Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας.

Απ: Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ), η οποία διανύει την δεύτερη περιφερειακή της θητεία, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μια κοινοπραξία μεταξύ φορέων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Η ΑΣΣΕ έχει ως βασικό σκοπό την ανάδειξη του αγροδιατροφικού κλάδου της Στερεάς Ελλάδας καθώς και την τεκμηρίωση και προώθηση, των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.

Μεταξύ των μελών της συγκαταλέγονται δήμοι από τις πέντε περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας, εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια, αγροτικοί συνεταιρισμοί, συλλογικά επαγγελματικά όργανα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ερ.: Με ποιους τρόπους και μεθόδους βοηθάτε τα μέλη σας

ΑΠ.: Θα παράσχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με το σήμα «Στερεά Ελλάδα», το οποίο βρίσκεται στα τελευταία στάδια υλοποίησης του

Υποβάλουμε και διαχειριζόμαστε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα (project management)

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένα προωθητικά προγράμματα για τα προϊόντα (marketing mix).

ΕΡ.: Ποιο είναι το προφίλ του Στερεοελλαδιτη παραγωγού; Είναι δεκτικός στις προκλήσεις της εποχής.

ΑΠ.: Ένα νέο δεδομένο στην εξέλιξη του προφίλ του Στερεοελλαδιτη παραγωγού, αποτελεί η πανδημία. Σε συνδυασμό με τις νέες προκλήσεις και την ισχύ της νέας ΚΑΠ ξεκινήσαμε να προσφέρουμε διαδικτυακά ενημερωτικά σεμινάρια τα οποία είχαν σημαντική συμμετοχή και απήχηση. Άρα ο παραγωγός στην Στερεά Ελλάδα είναι δεκτικός και προσπαθεί να προσαρμοστεί εγκαίρως στις προκλήσεις της εποχής.

ΕΡ.: Τι έχει κερδίσει μια επιχείρηση με την συμμετοχή της στην ΑΣΣΕ, δηλαδή πώς ήταν πριν και πως τώρα.

ΑΠ.: Η οργάνωση προτύπων και η εποπτεία της πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα με το λογότυπο και το σήμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας (εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενημερώσεις, κλπ.).

Η υποστήριξη της δικτύωσης παραγωγών και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Η προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων με τον κατάλληλο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής marketing (συνεργασία με την αντιπεριφεριαρχία Εξωστρέφειας και τη συμμετοχή μας σε Εθνικές και Διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια).

Η ανάπτυξη συνεργειών με την Εστίαση και τον Τουρισμό για την υποστήριξη του τοπικού και εξωστρεφούς marketing, με επίκεντρο το σήμα των προϊόντων της περιφέρειας) και της εμπιστοσύνης των επισκεπτών.

ΕΡ.: Τι ρόλο διαδραματίζει στο ΑΕΠ της Περιφέρειας ο αγροδιατροφικός τομέας και πως μπορεί να βελτιωθεί.

ΑΠ.: Η προστιθέμενη αξία του αγροδιατροφικού τομέα στο ΑΕΠ της περιφέρειάς μας είναι σημαντική. Η αξία αυτή μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικότερα υιοθετώντας μεθόδους και πρακτικές που συνάδουν με την νέα αγροτική πραγματικότητα, όπως:

            προώθηση της αειφόρου γεωργικής παραγωγής.

            της παραγωγής ασφαλών τροφίμων.

            της ενίσχυσης και ποιοτικής αναβάθμισης των διακλαδικών σχέσεων. Ενίσχυση δηλαδή της πολυαπασχόλησης και της πολύ-λειτουργικής γεωργίας.

            Μετριασμός της εξάρτησης του αγροτικού εισοδήματος από πηγές εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Προσανατολισμός της παραγωγής στην αγορά με ανταγωνιστικούς όρους.

            Αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος από τον περιορισμό των επιδοτήσεων.

            Εξαγωγικός προσανατολισμός της παραγωγής.

            Αύξηση προστιθέμενης αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος (πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία).

            Διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου.

            Η συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Εταιρείες, Συνεταιρισμούς, Ενώσεις) σε Ελληνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την από κοινού προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών.

            Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην κουζίνα κάθε πληθυσμιακής ομάδας.

            H προσφορά τοπικών προϊόντων ποιότητας και υψηλής ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.

            H διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.

ΕΡ.: Μπαίνουν στο καλάθι της Στερεοελλαδιτισσας νοικοκυράς τα ντόπια προϊόντα ή τα σνομπάρουν;

ΑΠ.: Η περιοχή είναι πολύ πλούσια σε τοπικά προϊόντα, πολλά από τα οποία είναι ίσως και μοναδικά: Σύκα Κύμης, Σύκα Ταξιάρχη, Κελυφωτό Φυστίκι Μώλου, Ελιές Άμφισσας και Ροβιών, Φορμαέλα Αράχωβας, κρέτα και γαλακτοκομικά, είναι μόνο μερικά από τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα. Νομίζω πως η Στερεοελλαδίτισσα νοικοκυρά είναι υπερήφανη για τα τοπικά προϊόντα, δεδομένου ότι και τα εδέσματα και οι συνταγές που εκτελεί βασίζονται σε αυτά. Στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη έχουμε σχεδιάσει και εκτελούμε ένα πρόγραμμα υιοθέτησης του «Σήματος των Στερεοελλαδίτικων προϊόντων». Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να προωθήσουμε την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τόσο στην περιφέρεια μας, όσο και στους επισκέπτες μας (Ελλάδα και Εξωτερικό).

ΕΡ.: Ποιες είναι οι εξαγωγικές δυνατότητες των προϊόντων μας, αντέχουν στον ανταγωνισμό;

ΑΠ.: Οι εξαγωγικές δυνατότητες των προϊόντων μας δεν είναι και οι εξαιρετικές. ∆υστυχώς, δεκαετίες τώρα, την γεωργία μας χαρακτηρίζει κλιμακούμενη παραγωγική αποδιάρθρωση. ∆εν υπήρξε ποτέ ένας εθνικός σχεδιασμός του τομέα και ακόμα και σήμερα οι επιδοτήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως το βασικό εισόδημα των αγροτών και όχι ως ενίσχυσή του.

Δυστυχώς οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν αντιμετωπίστηκαν ως βασικό εργαλείο άσκησης γεωργικής πολιτικής. Η έλλειψη αυτή της επιχειρηματικότητας κι ο εθισμός των αγροτών και παραγωγών στις επιδοτήσεις και τις κρατικές ενισχύσεις προκάλεσαν:

           Αδυναμία προσαρμογής των καλλιεργειών και αγκίστρωση σε «παραδοσιακά» προϊόντα

           Αδυναμία προώθησης των προϊόντων στις αγορές

           Αδυναμία οργάνωσης των παραγωγών

           Αδυναμία αξιοποίησης των ανταγωνιστικών Ελληνικών προϊόντων με αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

           Μη αξιοποίηση των συμβολαίων παραγωγής και των προσυμφωνημένων τιμών.

ΕΡ.: Θα μας αναφέρετε ενδεικτικά κάποιες από τις δράσεις που συμμετείχατε και ποια τα συμπεράσματα

ΑΠ.: Σήμα τοπικών προϊόντων Στερεάς Ελλάδας. Είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται από την σύμπραξη για την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της περιφέρειας. Επιπλέον καταβάλλεται επίσης προσπάθεια να αναδειχθεί μέσω του σήματος η γαστρονομία μας, η οποία σε συνδυασμό με τον πολυπολιτισμικό, ιστορικό και λαογραφικό χαρακτήρα της περιφέρειάς μας θα ενισχύσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν. Το σήμα αυτό κατοχυρώθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμεση στόχευση μας είναι να ενταχθεί ως κύρια δράση για το επόμενο έτος (διαφήμιση, τρόπος και διαδικασία χορήγησης, κλπ.).

Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις σε συνεργασία με την Αντιπεριφεριαρχεία Εξωστρέφειας και Επιχειρηματικότητας, Τουρισμού,  Αγροτικής,  Ορεινής και Κτηνιατρικής Πολιτικής. Σημαντική προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την προώθηση προϊόντων και την ενίσχυση της διαφημιστικής καμπάνιας και προβολής των επιχειρήσεων (π.χ. σε Αραβικές χώρες, στην Ευρώπη, στην Βόρεια Αμερική κλπ.).

Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων με σύγχρονα στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων της περιοχής και ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και υψηλής προστιθέμενης αξίας ανθρώπινου δυναμικού.

Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού με σκοπό την ευαισθητοποίησή του, στη στήριξη και προτίμηση τοπικών προϊόντων και ενίσχυση αυτών των δράσεων με την υιοθέτηση Τοπικού Σήματος Ποιότητας για όλα τα προϊόντα που παράγονται στην Στερεά Ελλάδα.

Διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της Στερεάς Ελλάδας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως μεταξύ άλλων, στον αγροτουρισμό και το γαστρονομικό τουρισμό.

Συνεργασία με φορείς, όπως Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς και Ενώσεις, για την από κοινού προώθηση στόχων και προγραμμάτων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Παροχή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των μελών της Σύμπραξης μέσω του portal (http://agrifoodcentralgreece.gr). Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας εταιρικής παρουσίασης και προβολής των επιχειρήσεων - μελών του μέσω του ιστοχωρου (portal) που διαθέτει η Αγροδιατροφική. Επίσης  μέσω της πύλης «αγορά» δίνεται η δυνατότητα πώλησης προϊόντων της περιφέρειας μας

Διμερείς επαφές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στα πλαίσια εκθέσεων αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος, με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις και περιφέρειες, για την προώθηση των προϊόντων που παράγονται στην Στερεά Ελλάδα.

 

Ο Αναστάσιος Βελισσαρίου κατάγεται από την Κύμη, όπου αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Κύμης. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο Darmstadt-Γερμανία (1988), καθώς επίσης κατέχει και μεταπτυχιακές σπουδές (Ανώτατη Γεωπονική/Υπουργείο Γεωργίας – 1987) στον τομέα τεχνολογία τροφίμων (ειδίκευση οινολογία).

Ξεκίνησε την καριέρα του στην βιομηχανία, ως διευθυντικό στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, στους τομείς Προστασίας Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας.

Θέλοντας να δώσει μια διαφορετική διάσταση, ως Χημικός Μηχανικός-Οινολόγος, στηρίζοντας πλήθος μεταποιητικών επιχειρήσεων τόσο στην Εύβοια όσο και πανελλαδικά, ασχολήθηκε με τα ακόλουθα πεδία:

«Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για μελέτη, εφαρμογή, αναδιοργάνωση, ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000, EMAS), πιστοποίηση προϊόντων (CE), Ecolabel, υγιεινής & ασφάλειας εργαζομένων (ISO 18000), ασφάλειας τροφίμων (αυτοέλεγχος HACCP, ISO 22000), τεχνικού συμβούλου ασφάλειας εγκαταστάσεων. Επίσης με την παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους προαναφερόμενους τομείς».

Ασκεί το επάγγελμα του Διπλωματούχου Οινολόγου στην Εύβοια (περιοχή Αλιβερίου Κύμης), στηρίζοντας πλήθος οινοποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και οινοπαραγωγούς.