Evia Top: Παρέμβαση Ζεμπίλη σε ΥΠΟΜΕΔΙ: Να μη δοθεί νέα παράταση στους μελετητές των γεφυρών Βασιλικού, Φύλλων και Αφρατίου

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Παρέμβαση Ζεμπίλη σε ΥΠΟΜΕΔΙ: Να μη δοθεί νέα παράταση στους μελετητές των γεφυρών Βασιλικού, Φύλλων και Αφρατίου


Με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης ζητάει από την Γενική Γραμματέα Υποδομών κα Μαρία – Έλλη Γεραρδή να πράξει τα δέοντα, ώστε να μη δοθεί νέα παράταση και να ολοκληρωθεί άμεσα η μελέτη των γεφυρών Βασιλικού, Φύλλων και Αφρατίου, ώστε να δημοπρατηθεί το έργο το συντομότερο δυνατό. Όπως υπογραμμίζει ο Θανάσης Ζεμπίλης, «οι κάτοικοι της περιοχής συνεχίζουν να βρίσκονται ουσιαστικά σε κατάσταση ιδιότυπης απομόνωσης 17 μήνες μετά την καταστροφή και οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην μελετητική διαδικασία δεν συνάδουν με τον επείγοντα χαρακτήρα του έργου». Συγκεκριμένα, η από 11/1/2022 επιστολή του Βουλευτή Ευβοίας έχει ως εξής: 

«Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα,   

Οι πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 στην κεντρική Εύβοια επέφεραν μεγάλες καταστροφές σε βασικές υποδομές, όπως στις γέφυρες Βασιλικού, Φύλλων και Αφρατίου. Τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τις ζημιές στις οδογέφυρες κατά μήκος του Λήλαντα ποταμού προκάλεσαν τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες εξακολουθούν να υφίστανται οι κάτοικοι μέχρι και σήμερα, 17 μήνες μετά την καταστροφή. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν τα Φύλλα, ενός από τα μεγαλύτερα χωριά του δήμου Χαλκιδέων, όπου οι κάτοικοι συνεχίζουν να βρίσκονται ουσιαστικά σε κατάσταση μερικής απομόνωσης, αδυνατώντας να έχουν κανονική πρόσβαση στις γύρω περιοχές και την Χαλκίδα.   

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αντιλαμβανόμενο την ανάγκη για άμεσες επεμβάσεις στις τρεις γέφυρες ώστε να επανέλθουν οι οδικές υποδομές στην λειτουργική κατάσταση προ της εκδήλωσης των πλημμυρών, έπραξε εξαρχής τα δέοντα προκειμένου να επισπευστεί η όλη διαδικασία, χαρακτηρίζοντας με την ΓΔΣΥ/οικ.2768/12-08-2020 απόφαση (ΦΕΚ 3433/ Β’/ 2020 το έργο, «Επείγουσες παρεμβάσεις άρσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 στην νήσο Εύβοια και ειδικότερα τη γέφυρα Βασιλικού, επί της Εθνικής Οδού 44, τη γέφυρα στον οικισμό Φύλλα καθώς και τη γέφυρα στον οικισμό Αφράτι», ως Εθνικού Επιπέδου και εγκρίνοντας, μεταξύ άλλων, την ένταξή του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Παράλληλα, για λόγους επιτάχυνσης της συνολικής διαδικασίας, κρίθηκε αναγκαία η ενιαία δημοπράτηση του έργου των τριών γεφυρών με την διαδικασία του κατεπείγοντος, με την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης για την επισκευή και ανακατασκευή των ως άνω γεφυρών να περιορίζεται στο στάδιο της Προμελέτης, ενώ η διαδικασία σύναψης της σύμβασης για την υλοποίηση των εργασιών θα έχει ως αντικείμενο συγχρόνως την μελέτη και την εκτέλεση του έργου.  

Με αυτά τα δεδομένα, με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/4029/10-9-2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού 1.176.000€ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ και προχώρησε την διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Ακολούθως, με την με αρ. πρωτ.: ΔΟΥ/οικ/4341/28-9-2020 Απόφαση του Διευθυντή Οδικών Υποδομών, εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης.  

Έπειτα, αφού πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, με την αρ. πρωτ.: 75346/21-10-2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  του Έργου και ορίστηκε ο ανάδοχος.  

Επιπλέον, η Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με σκοπό να τρέξουν γρηγορότερα οι διαδικασίες εξέδωσε την υπ. αρ.: ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/43049/2903 – Ηµ/νία: 28/07/2021 απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το σύνολο  των έργων που έχουν χαρακτηριστεί ως επείγοντος χαρακτήρα.  

Είναι απορίας άξιο, ωστόσο, πως ένα έργο που χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον παρουσιάζει τόσο μεγάλες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά το στάδιο της μελετητικής ωρίμανσης. Πολύ φοβάμαι δε, ότι λόγω της βραδύτητας θα αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή στο τομέα των αποκαταστάσεων των υποδομών από ζημιές, που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές. Και σαν να μην έφτανε αυτό με την αρ.πρωτ.: 356939/9-12-2021 απόφασή σας, εγκρίνατε την παράταση συνολικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών περαίωσης της ανωτέρω σύμβασης με τους ανάδοχους μελετητές με τη νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης να ορίζεται πλέον η 24η Φεβρουαρίου 2022.   

Δεδομένου ότι έχει καθυστερήσει αρκετά και αδικαιολόγητα η ολοκλήρωση των μελετών και λαμβάνοντας υπόψιν ότι αρκετοί κάτοικοι του Δήμου Χαλκιδέων συνεχίζουν ακόμη και σήμερα, 17 μήνες μετά την καταστροφή, να ζουν σε καθεστώς ιδιότυπης απομόνωσης, παρακαλώ όπως πράξετε τα δέοντα για την επίσπευση της ολοκλήρωσης της μελετητικής διαδικασίας, ώστε να δημοπρατηθεί το έργο το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες».