Evia Top: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Εφαρμόζεται "κινητικότητα" ειρηνοδικών και θα δικάζουν και σε άλλα ειρηνοδικεία

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Εφαρμόζεται "κινητικότητα" ειρηνοδικών και θα δικάζουν και σε άλλα ειρηνοδικεία


Μέτρο – τρόπος του λέγειν- "κινητικότητας” Ειρηνοδικών μεταξύ των δικαστηρίων που υπηρετούν στην ίδια εφετειακή περιφέρεια, ώστε να δικάζουν υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, θέσπισε τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τις στο Σχέδιο Νόμου για την "Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων".

Ουσιαστικά με την τροπολογία – τις ρυθμίσεις της οποίες έκρινε σκόπιμες και συνταγματικά επιτρεπτές η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου- οι Ειρηνοδίκες θα δικάζουν υποθέσεις και σε άλλα ειρηνοδικεία (της ίδιας εφετειακής Περιφέρειας) εφόσον υπάρχει ανάγκη.

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, για να γίνει σαφής η ρύθμιση , είναι ο Πειραιάς και περιφερειακά ειρηνοδικεία, όπου εκκρεμούν προς προσδιορισμό περίπου 20.000 υποθέσεις, αντίθετα με την Αθήνα που οι ειρηνοδίκες έχουν "μηδενίσει" τις υποχρεώσεις τους.

Έτσι πλέον τα δυο Ειρηνοδικεία θα θεωρούνται ενιαία εφετειακή περιφέρεια και θα αναλαμβάνουν να εκδικάζουν και στις δυο έδρες. Στόχος είναι προφανώς να επιταχυνθεί η διαδικασία, να μην εξαντληθούν οι προθεσμίες που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στη χώρα, καθώς αποτελεί υποχρέωση της χώρας να τελειώσει τη διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών μέσω του νόμου Κατσέλη, εντός συγκεκριμένου χρόνου.

Η διαδικασία λοιπόν καθυστέρησε, εξαιτίας των πρωτοφανών δυσκολιών της πανδημίας, συνεπώς "πρέπει να εφαρμοστούν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης”(κατά τη διατύπωση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που άναψε το πράσινο φως). Μάλιστα στη μάχη θα ριχτούν και οι 85 επιτυχόντες στον διαγωνισμό δόκιμοι ειρηνοδίκες αποκλειστικά για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μετά την δίμηνη εκπαίδευσή τους στην Αθήνα.

Το άρθρο
Η νέα διάταξη προβλέπει:

Άρθρο 25.

Κατανομή υποθέσεων του ν. 3869/2010 μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας - Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 3869/2010

Στον ν. 3869/2010 (Α' 130) προστίθεται νέο άρθρο 3Α ως εξής:

"Άρθρο 3Α

Κατανομή υποθέσεων μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας
1. Κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ή ο Δικαστής που διευθύνει τον μεγαλύτερο κατά αριθμό υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο κάθε Εφετειακής Περιφέρειας, κατανέμει με πράξεις του, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τις υπηρεσίες όλων των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών για την εκδίκαση ποσοστού των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του παρόντος νόμου που εκκρεμούν στην ιδία εφετειακή περιφέρεια, ανάλογου (ποσοστού) με τον αριθμό των εν λόγω αιτήσεων που εκκρεμούν. Για την εφαρμογή του παρόντος, οι εφετειακές περιφέρειες Αθηνών και Πειραιά θεωρούνται μια ενιαία εφετειακή περιφέρεια.

2. Οι πράξεις της παρ. 1 αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην οικεία ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου όπου υπάρχει, και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους Ειρηνοδίκες ή Πταισματοδίκες τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της υπηρεσίας.

3. Κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 77Β του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 1756/1988 (Α' 35)], οι ογδόντα πέντε (85) επιτυχόντες του διαγωνισμού πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 104572/24.12.2014 (Γ' 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 104586/31.12.2014 (Γ' 1819) όμοια απόφαση, οι οποίοι πρόκειται να διοριστούν εντός του 2022, από τον διορισμό τους υποβάλλονται για δύο (2) μήνες σε ειδική άσκηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και απασχολούνται αποκλειστικά για την εκδίκαση των ως άνω εκκρεμουσών υποθέσεων".

Η αιτιολογική έκθεση
Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση μέχρι 15 Ιουνίου 2021 (όπως παρατάθηκε η προθεσμία επαναπροσδιορισμού λόγω covid) είχαν υποβληθεί 48.455 υποθέσεις, εκ των οποίων οι περίπου 20.000 σε Αθήνα- Πειραιά: "....Από την εφαρμογή των άρθρων 4Α έως 4Κ του νόμου 3869 / 2010 όπως προστέθηκαν με το άρθρο ένα του νόμου 4745 / 2020 και ως την καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού ήτοι την 15η Ιουλίου 2021, κατόπιν παράτασης αυτής της προθεσμίας βάση άρθρου εκατοστού τρίτου του νόμου 4812 / 2021 κατατέθηκαν συνολικά 48.455 υποθέσεις.

Από αυτές η πλειονότητα των αιτήσεων υποβλήθηκαν στα περιφερειακά ειρηνοδικεία της εφετειακής περιφέρειας Αθηνών και Πειραιώς.

Λόγω του διαφορετικού αριθμό υποθέσεων που εισήχθηκαν προς εκδίκαση τα 155 ειρηνοδικεία της χώρας σε σχέση με τους υπηρετούντες σε αυτά δικαστικούς λειτουργούς και του ανέφικτου της χρέωσης σε ορισμένα από αυτά στους υπηρετούντες ειρηνοδίκες λόγω του μεγάλου αριθμού τους κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα κατανομής των υποθέσεων αυτών από τον διευθύνοντα το μεγαλύτερο ειρηνοδικείο της εφετειακής περιφέρειας, σε υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς σε άλλα ειρηνοδικεία της ίδιας εφετειακής περιφέρειας.

Περαιτέρω λόγω του μεγάλου όγκου εκκρεμών δικών με τις οποίες έχει επιφορτιστεί το ειρηνοδικείο Πειραιώς, καθώς και το περιφερειακά ειρηνοδικεία της αυτής εφετειακής περιφέρειας, και για το ενιαίο της περί προσδιορισμού κρίσης ορίζεται ότι για την εφαρμογή του παρόντος οι εφετειακές περιφέρειες Αθηνών και Πειραιά θεωρούνται μία ενιαία περιφέρεια”.

Ο Άρειος Πάγος
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έστειλε την ρύθμιση , πριν την καταθέσει στον Άρειο Πάγο για να γνωμοδοτήσει η Διοικητική Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία ομόφωνα δέχτηκε την εισήγηση της προέδρου του Αρείου Πάγου Μαρίας Γεωργίου και έκρινε " σκόπιμες και συνταγματικά επιτρεπτές” τις ρυθμίσεις.capital.gr του Παναγιώτη Στάθη