Evia Top: Ελληνική Λύση: Άμεση η ανάγκη ανάδειξης και επαναξιοποίησης του λιμένος της Καρύστου της Εύβοιας - Τι απάντησε το Υπουργείο

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

Ελληνική Λύση: Άμεση η ανάγκη ανάδειξης και επαναξιοποίησης του λιμένος της Καρύστου της Εύβοιας - Τι απάντησε το Υπουργείο


Ερώτηση στην Ελληνική Βουλή κατέθεσε το κόμμα της Ελληνικής Λύσης σχετικά με το θέμα «Άμεση η ανάγκη ανάδειξης και επαναξιοποίησης του λιμένος της Καρύστου της Εύβοιας» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. "Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" ήταν η απάντηση του υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, χωρίς να κάνει γνωστό αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την ανάδειξη και επαναξιοποίηση του λιμένος Καρύστου.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης όπως κατατέθηκε στη Βουλή:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: «Άμεση η ανάγκη ανάδειξης και επαναξιοποίησης του λιμένος της Καρύστου της Εύβοιας»

Κύριε Υπουργέ,

Η παραθαλάσσια πόλη της Καρύστου, ιης Εύβοιας, αποτελεί σημαντικό γεωγραφικό ορόσημο της περιοχής, έχοντας παίξει σπουδαίο ρόλο, διαχρονικά, στην οικονομική ανάπτυξη της Εύβοιας. Ως εκ τούτου, το λιμάνι της συνιστά σημαίνουσα πύλη εισόδου προς την Εύβοια, με στρατηγική σημασία για τον τουρισμό αυτής. Παρ’ όλα αυτά, ήδη από το έτος 2004 και μετά, το λιμάνι της Καρύστου οδηγήθηκε σταδιακά στην υποβάθμιση και, εν τέλει, στην ουσιαστική παρακμή, εφ’ όσον τα πυκνά, άλλοτε, δρομολόγια που λάμβαναν χώρα μέσω αυτού έχουν περιοριστεί, κατά τρόπο δραματικό, με πολύ αρνητικές συνέπειες για την πορεία του τουρισμού της πόλης και, γενικώς, της τοπικής οικονομίας. Για παράδειγμα, ιδιαίτερο πλήγμα απετέλεσε το σταμάτημα της ακτοπλοϊκής γραμμής Καρύστου-Ραφήνας Αττικής, το 2004, η λειτουργία της οποίας, παλαιότερα, είχε άκρως ευεργετικά αποτελέσματα για την πρωτογενή ανάπτυξη της Καρύστου και, ευρύτερα, της νότιας Εύβοιας.

Πρόσφορο έδαφος, όμως, για την επαναλειτουργία της εν λόγω γραμμής θα μπορούσε να αποτελέσει η πρόσφατη επανέναρξη της γραμμής Καρύστου-Κυκλάδων, η οποία είναι δυνατόν να επεκταθεί - μετασχηματιστεί σε ενιαία γραμμή «Ραφήνας-Κυκλάδων», με ενδιάμεση στάση στο λιμάνι της Καρύστου, κάτι που δεν θα ήταν καθόλου επιβαρυντικό ή κοστοβόρο, αλλά αντιθέτως, θα λειτουργούσε αναζωογονητικά για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Άλλωστε, αυτό είναι και πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, όπως και των θεσμικών φορέων και των ναυτιλιακών παραγόντων, εφ’ όσον, με τρόπο περίπου ανέξοδο, δΓ αυτής της λύσης, αφ' ενός, ενισχύεται η θαλάσσια κίνηση στο “τρίγωνο” ανατολικής Αττικής - κεντρικού Αιγαίου - νότιας Εύβοιας, αφ' ετέρου, τονώνεται έμπρακτα η ανάπτυξη της πρωτογενούς οικονομίας της Καρύστου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να υιοθετήσετε το ανωτέρω αίτημα για την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής «Καρΰστου-Ραφήνας», όπως και να αξιοποιήσετε/αναδείξετε, κατά τρόπο αποτελεσματικό, τον λιμένα της πρώτης;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία - Αικατερίνη Αλεξοπούλου


Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργού Γιάννη Πλακιωτάκη:

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 4224/28-03-2022 Ερώτησης της Βουλευτή κας Α.-Αικ. Αλεξοπούλου».

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση, σας γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις θαλάσσιες ενδομεταφορές στη χώρα μας [Κανονισμός (ΕΟΚ) 3577/92 και ν. 2932/2001 (Α΄ 145)], οι πλοιοκτήτριες εταιρείες δρομολογούν τα πλοία τους σε γραμμές της επιλογής τους σύμφωνα με την ελεύθερη επιχειρηματική τους πρωτοβουλία, ενώ η Πολιτεία μεριμνά για τη διασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής συνοχής και ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους σε δρομολογιακές γραμμές, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας για τη δρομολογιακή περίοδο από την 01/11 έκαστου έτους μέχρι την 31/10 του επομένου έτους. Εφόσον δεν υποβληθούν δηλώσεις δρομολόγησης σε γραμμές του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας ή από αυτές που υποβλήθηκαν δεν καλύπτονται πλήρως οι πάγιες ανάγκες του μεταφορικού έργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει στη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, άνευ μισθώματος. Στην περίπτωση που και με τη διαδικασία αυτή δεν καλύπτονται πλήρως οι συγκοινωνιακές ανάγκες, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων καθώς και εκπρόσωποι του πρώτου και δεύτερου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκδίδεται προκήρυξη για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, έναντι μισθώματος.

Αναφορικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καρύστου με τη Ραφήνα, τονίζεται ότι η Κάρυστος εξυπηρετείται από την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ραφήνας – Μαρμαρίου, ενώ δύναται να εξυπηρετηθεί και από την ακτοπλοϊκή σύνδεση Αγίας Μαρίνας - Νέων Στύρων. Συγκεκριμένα, η γραμμή Ραφήνα - Μαρμάρι εξυπηρετείται από δύο (02) επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία με δύο (02) έως τρία (03) πλήρη δρομολόγια ημερησίως τη χειμερινή περίοδο και τέσσερα (04) έως πέντε (05) πλήρη δρομολόγια τη θερινή περίοδο. Η γραμμή Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα εξυπηρετείται από πέντε (05) επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία με έξι (06) έως οχτώ (08) πλήρη δρομολόγια ημερησίως τη χειμερινή περίοδο και οκτώ (08) έως δεκαπέντε (15) πλήρη δρομολόγια τη θερινή περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση διατάραξης της ομαλής και τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς επίλυση των προβλημάτων, εγκρίνοντας αφενός έκτακτα δρομολόγια, αφετέρου έκτακτες προσεγγίσεις πλοίων όπου υφίσταται συγκεκριμένη μεταφορική ανάγκη, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των παραγωγικών τάξεων των νησιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ