Evia Top: Λιμεναρχείο Αιδηψού: Λήψη μέτρων αποφυγής ρύπανσης – προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Λιμεναρχείο Αιδηψού: Λήψη μέτρων αποφυγής ρύπανσης – προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος


Λήψη μέτρων αποφυγής ρύπανσης – προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος» 

ΣΧΕΤ: α) ΩΠ:201451/05-22 Διαταγή ΥNANΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.-Α΄ .

 β) ΩΠ:270925/05-22 Διαταγή Γρ. 4ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Όπως γνωρίζουμε, η ρύπανση της θάλασσας και των ακτών προκαλείται από πολλές αιτίες, μεταξύ των  οποίων και τα πάσης φύσεως απορρίμματα που καταλήγουν σ’ αυτή και προέρχονται από διάφορες πηγές  τις οποίες ενδεικτικά παραθέτουμε ακολούθως : 

α) Παράκτιες εγκαταστάσεις όπως: βιομηχανίες, ναυπηγεία, κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, κάμπινγκ. β) Χείμαρροι και διάφοροι ανεξέλεγκτοι αγωγοί που καταλήγουν σ’ αυτούς , μέσω των οποίων τελικά  διοχετεύονται στην θάλασσα μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, λυμάτων, αποβλήτων αλλά και κάθε  μορφής άχρηστων αντικειμένων . 

γ) Τα ενεργά πλοία κάθε κατηγορίας . 

δ) Οι χώροι συγκέντρωσης λουομένων, με κυριότερες πηγές ρύπανσης τις ελεύθερες και απομακρυσμένες  περιοχές κολύμβησης . 

ε) Μεμονωμένα άτομα που ασυνείδητα διαθέτουν στην θάλασσα , στις ακτές αλλά και σε άλλους  χερσαίους χώρους τα κάθε λογής απορρίμματα οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης.

2. Όλα αυτά όπως είναι φυσικό, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία και αλλοιώνουν την αισθητική του τοπίου με δυσμενή για την τουριστική , οικονομική ή οποιαδήποτε άλλης μορφής ανάπτυξη  των περιοχών αυτών. 

3. Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να συνδράμει όσο αυτό είναι δυνατόν , την  γενικότερη προσπάθεια που καταβάλει η πολιτεία για την αντιμετώπιση της κατάστασης, προτείνει στους  συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, την λήψη σειράς πρακτικών και αποτελεσματικών κατά την γνώμη μας  μέτρων, από τα οποία ενδεικτικά παραθέτουμε τα εξής : 

α) Τοποθέτηση νέων δοχείων περισυλλογής απορριμμάτων και αντικατάσταση τυχόν παλαιών  φθαρμένων .

β) Ανάρτηση σε επίκαιρα σημεία , ενημερωτικών πινακίδων στις οποίες να αναγράφεται η απαγόρευση  ρίψης απορριμμάτων και μνεία των αυστηρών κυρώσεων που συνεπάγεται η παραβίαση αυτής .  γ) Κατασκευή σε χώρους συγκέντρωσης λουομένων ορισμένων ευκολιών όπως : καμπίνες, ντους,  τουαλέτες κ.λ.π. 

δ) Συχνή αποκομιδή των συγκεντρωθέντων στα δοχεία περισυλλογής απορριμμάτων με χρήση όπου αυτό  είναι αναγκαίο, ακόμη και ιδιωτικών μέσων, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα που παρατηρείται μεγάλη  αύξηση λουομένων, παραθεριστών . 

ε) Αποφυγή χρησιμοποίησης παραθαλάσσιων χώρων, χειμάρρων, ποταμών ως χώρους διάθεσης  απορριμμάτων . 

στ) Τακτικός καθαρισμός όλων των παραθαλάσσιων περιοχών από τα κάθε λογής απορρίμματα, με  έμφαση των καθαρισμό των χειμάρρων, ποταμών , τα απορρίμματα των οποίων έχει διαπιστωθεί  αποτελούν μία από τις σοβαρότερες πηγές ρύπανσης της θάλασσας ιδιαίτερα ύστερα από μία  βροχόπτωση . 

4. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ευελπιστώντας στην σύμφωνα με τις δυνατότητες σας υλοποίηση των  προαναφερθέντων μέτρων, καθώς όμως ενδεχομένως και άλλων, που λόγω ιδιαιτέρων τοπικών συνθηκών,  κρίνεται σκόπιμο ότι θα πρέπει να ληφθούν , σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας και  σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας είμαστε πρόθυμοι να σας παρέχουμε οποιαδήποτε  συνδρομή ήθελε ζητηθεί. 

5. Πλοίαρχοι και κυβερνήτες εντέλλονται για την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας της Δ.Σ. MARPOL 73/78 για  τα Ε/Γ-Ο/Γ και της Κ.Υ.Α 811.1/41/09 (ΦΕΚ 412Β) 06/03/2009 για τα Ε/Π-Α/Κ.

6. Από Υπηρεσία μας έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα στον υπόψη τομέα με έκτακτους και τακτικούς ελέγχους  χερσαίου – παραλιακού και θαλάσσιου χώρου δικαιοδοσίας μας.