Evia Top: Ν.Τ ΑΔΕΔΥ Εύβοιας: Συνεδρίαση και κοπή πίτας

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Ν.Τ ΑΔΕΔΥ Εύβοιας: Συνεδρίαση και κοπή πίτας

 


Χθες Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18.00 στα Γραφεία του πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση  του Δ.Σ της Ε.Γ του Νομαρχιακού Τμήματος Εύβοιας. Συζητήθηκε το  Πρόγραμμα Δράσης 2023-2025, το Διεκδικητικό Πλαίσιο και ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.  Ο πρόεδρος Άρης Αυξωνίδης ευχήθηκε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά. Το φλουρί έπεσε στο μέλος της Ε.Γ Σταμάτη Μαυρίκη


Το πρόγραμμα δράσης ανέπτυξε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας  Άρης Αυξωνίδης. Αναλύοντας το είπε « Το Νομαρχιακό  Τμήμα  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Εύβοιας όπως προβλέπεται και από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εκφράζει τις θέσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Νομό Εύβοιας και υλοποιεί  τις αποφάσεις των οργάνων της. Συντονίζει τις ενέργειες των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Νομού σε επίπεδο Πρωτοβάθμιων Σωματείων  και παρεμβαίνει σε κάθε ζήτημα τοπικού ενδιαφέροντος, που εμπίπτουν στους καταστατικούς σκοπούς της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

1.  Άμεση  μεταβίβαση των αποφάσεων και των μηνυμάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Νομού και μέσω αυτών στους εργαζόμενους, διακινώντας το σχετικό έντυπο υλικό.

2. Διοργάνωση  συγκεντρώσεων  συσκέψεων  συνεντεύξεων  και άλλων  πρόσφορων εκδηλώσεων για την ανάπτυξη και την προώθηση των θέσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στους εργαζόμενους και την κοινή γνώμη του Νομού, για τη σύσφιξη των σχέσεων και την καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων καθώς και για την μεγαλύτερη δραστηριοποίηση και συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

  3. Εκπροσώπηση  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις διάφορες εκδηλώσεις του Νομού, είτε απ’ ευθείας εφόσον προσκαλούνται, είτε ύστερα από εξουσιοδότηση της, εκφράζοντας τις θέσεις της σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της.

   4.  Παροχή συνδρομής-αρωγής και βοήθειας  στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Νομού και σε όλα τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία.

    5. Διαμόρφωση θέσεων  σε ζητήματα δημοσιοϋπαλληλικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών και των αποφάσεων των οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

     6. Συναντήσεις και συμμετοχή σε συσκέψεις με τις Αρχές του Νομού και της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  για γενικότερα ζητήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων ή αυτό ζητηθεί  για ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση.

    7. Υποβολή  προτάσεων  και εισηγήσεων  για τοπικά και γενικότερα δημοσιοϋπαλληλικά ζητήματα, συμμετέχοντας στον εσωτερικό διάλογο και τις διεργασίες για τη διαμόρφωση, την προβολή και τη διεκδίκηση των αιτημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ( Διαμόρφωση συνολικού Αγωνιστικού και Διεκδικητικού  πλαισίου – πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων - Πρόγραμμα δράσης).

     8. Αποφάσεις ύστερα από εισήγηση του Γενικού της Συμβουλίου,  για αγωνιστικές κινητοποιήσεις (απεργίες – στάσεις εργασίας) για θέματα  τοπικού ενδιαφέροντος, οι οποίες και  θα πραγματοποιούνται  ύστερα από έγκριση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

   9.  Ανάπτυξη  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  (πνευματικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές εκδηλώσεις) σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία,  αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες και συνεργαζόμενοι με την αρμόδια Γραμματεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

   10.  Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο   (κλιμάκια ενημέρωσης, έντυπο, ηλεκτρονικό κά) για την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων στο Νομό, στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τις αποφάσεις των οργάνων της.

    11. Συνεργασία  με τις αντιστοίχου επιπέδου συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα για ζητήματα που αφορούν γενικότερα τους εργαζομένους του Νομού.

      12. Για όλες τις  παραπάνω ενέργειές θα  ενημερώνεται  εγγράφως της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από την οποία θα αιτείται κάθε είδους στήριξη για την επίτευξη  του Προγράμματος Δράσης του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ Εύβοιας.

Εξειδικεύοντας τα παραπάνω :

•Συχνά κλιμάκια του Ν. Τμ. στους χώρους δουλειάς σε όλο το νομό.

•Συχνά Γενικά Συμβούλια με τη συμμετοχή όλων των μελών των Δ. Σ. των σωματείων

•Συμμετοχή μελών της Ε. Γρ. στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων

•Συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο και τους άλλους επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς  του νομού μας έτσι ώστε να οργανωθεί  ένα ευρύτερο αγωνιστικό μέτωπο.

•Συνεργασία  και  περιφερειακή δράση  με τα  αντίστοιχα Νομαρχιακά Τμήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

•Υποστήριξη με όποιο τρόπο κρίνεται κάθε φορά προσφορότερος, των απεργιακών δράσεων της ΑΔΕΔΥ. Επίσης, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μέσα από Δελτία Τύπου και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ.

•Συνεδριάσεις  τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτατα δε όσο συχνά κριθεί απαραίτητο από τις εξελίξεις. Ορισμός ημέρας και ώρας της τακτικής συνεδρίασης.

 •Σημαντικό  για τη λειτουργία ενός συνδικαλιστικού οργάνου είναι η  οικονομική του επάρκεια. Το Ν. Τμήμα δεν έχει δικούς του οικονομικούς πόρους. Πρόταση  να απευθυνθούμε στα φυσικά μας μέλη, που είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία, και να ζητήσουμε μια εφάπαξ εισφορά για την τριετία, που θα μας βοηθήσει να οργανώσουμε καλύτερα τις δράσεις  μας.

      Η  συνεδρίαση με τον προγραμματισμό δράσης για την τριετία 2022-2025 έχει ως στόχο τον σχεδιασμό παρεμβάσεων σε τοπικό αλλά αν καταστεί δυνατό και σε περιφερειακό  επίπεδο, με σκοπό τη στήριξη των πρωτοβάθμιων  Σωματεία και των  εργαζομένων  στο νομό μας,  σε μια δύσκολη περίοδο οικονομικά κοινωνικά και πολιτικά.   Η συμμετοχή όλων είναι δεδομένη, με  διορθωτικές ή  και συμπληρωματικές προτάσεις στην παραπάνω εισήγηση.»

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σε αυτή τη συγκυρία διεκδικούμε:

•           Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του πληθωρισμού

•           Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17

•           Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ

•           Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού

•           Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του.

•           Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία. Μείωση του αριθμού των μαθητών στο 1:15. Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του προσωπικού.

•           Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση.

•           Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά.

•           Ταυτόχρονα, λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων.