Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Σπανός: Στόχος μας είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις κατάρτισης και ενέργειες δημοσιότητας

 


Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» την «Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Δήμου Χαλκιδέων»   ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και ιδιαιτέρως τις τοπικές επιχειρήσεις με κάθε μέσο, με κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Προς τούτο, αποφασίσαμε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»  δράσης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 150.000 ευρώ, για τη δημιουργία κέντρου υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων του Δήμου Χαλκιδέων. 

Πρόκειται για στοχευμένη δράση, αντίστοιχη με αυτήν που σχεδίασε η Διαδημοτική Ο.Χ.Ε. των Δήμων Λεβαδέων , Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων. Κοινός στόχος είναι εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και η κατάρτιση των εργαζομένων, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις».