Evia Top: Εξωδικαστικός μηχανισμός: Οι δανειολήπτες που θα μπαίνουν στη «μαύρη λίστα» τραπεζών και servicers

MY KTEO

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Οι δανειολήπτες που θα μπαίνουν στη «μαύρη λίστα» τραπεζών και servicers


Στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού στοχεύουν οι βελτιώσεις που έφερε το υπουργείο Οικονομικών, επιδιώκοντας την επιτάχυνση ένταξης 34,6 χιλιάδων υποθέσεων ρύθμισης με συνολικές οφειλές 20,4 δισ. ευρώ, αλλά και την ένταξη νέων οφειλών που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν. 

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός επιτρέπει τη ρύθμιση οφειλών τόσο προς το Δημόσιο όσο και τις τράπεζες ή τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης, και αποτελεί μέρος του πτωχευτικού νόμου που τέθηκε σε ισχύ το 2021. Βασίζεται στην πρόταση ρύθμισης που προκύπτει από έναν αλγόριθμο, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση των πιστωτών ή του ανθρώπινου παράγοντα και χωρίς να απαιτείται δικαστική επικύρωση.

Αίτηση για να ρυθμίσουν τα χρέη τους μπορούν να υποβάλουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως τζίρου ή ύψους οφειλών. Μοναδική προϋπόθεση, το χρέος να είναι άνω των 10.000 ευρώ. Ο όρος ότι για να κάνεις αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν πρέπει να έχεις το 90% των συνολικών οφειλών σε έναν χρηματοδοτικό φορέα, που εξαιρούσε μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος οφειλών από το πεδίο εφαρμογής της εξωδικαστικής διαδικασίας, καταργείται. Ο νόμος απαγορεύει την υποβολή αίτησης για ένταξη στη διαδικασία τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) απέστειλε την περασμένη Τρίτη επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ζητώντας τους να γνωστοποιήσουν τις πιθανές αιτιολογίες απόρριψης. Η λίστα αναμένεται να αποσταλεί από τους πιστωτές στο υπουργείο Οικονομικών εντός των επόμενων ημερών.

Θυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία με 11 αλλαγές στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και την ενίσχυση των ποσοστών αποδοχής των ρυθμίσεων από οφειλέτες και πιστωτές. Μία εξ αυτών ήταν η υποχρέωση και των δύο πλευρών να αναφέρουν τον λόγο για τον οποίο δεν δέχονται τη ρύθμιση που προκύπτει αυτόματα μέσω αλγορίθμου.

Στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού θα προστεθεί drop down λίστα, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πιθανές αιτίες απόρριψης καθώς και κενό πεδίο για να συμπληρώσει ο πιστωτής τη δική του αιτιολόγηση σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται. Το ίδιο θα ισχύει και για τον δανειολήπτη.

Στη διάρκεια των διαβουλεύσεων με την ΕΓΔΙΧ, οι πιστωτές υποστήριξαν ότι οι λόγοι που απορρίπτουν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της πλατφόρμας είναι συγκεκριμένοι, όπως για παράδειγμα ότι ο οφειλέτης είχε ενταχθεί στο παρελθόν σε διάφορα εργαλεία ρύθμισης χωρίς ωστόσο να τηρήσει καμία συμφωνία.

Άλλοι πιθανοί λόγοι απόρριψης των ρυθμίσεων είναι η μη συμμετοχή των συνεχόμενων προσώπων (συνοφειλετών ή εγγυητών) στη ρύθμιση, η πρόσφατη εξυπηρετούμενη ρύθμιση, η παροχή εγγύησης φορέα που δεν συναίνεσε στη ρύθμιση, η αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης της ρύθμισης κ.ο.κ.

Το υψηλό ποσοστό της απόρριψης των αιτήσεων, τόσο από τους πιστωτές, όσο και από τους ίδιους τους οφειλέτες (46% και 44% αντίστοιχα), ήταν και ο λόγος που ανάγκασε το υπουργείο Οικονομικών να συμπεριλάβει στις τροποποιήσεις, τις οποίες έφερε στη Βουλή και την υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρριψης και από τις δύο πλευρές.
newsbomb.gr